Behöver din förening coronastöd?

Mölndals stad kartlägger föreningslivets behov av extra coronastöd nu i sommar. Samtidigt följer vi upp vårens insatser för att stötta Mölndals föreningar under coronapandemin.

Idag lanserar Mölndals stad en enkät där vi ber Mölndals kultur- och idrottsföreningar samt studieförbund att beskriva vilka konsekvenser coronapandemin har medfört. Med hjälp av svaren kartlägger vi behoven i Mölndals föreningsliv för att kunna stötta på ett bra sätt även framöver.

Enkäten frågar efter förlorade intäkter och ökade kostnader kopplat till corona. Både hittills i vår och även en uppskattning för resten av 2020. Sista svarsdag är 17 augusti. Svaren ska ligga till grund för Mölndals stads fortsatta stöd till föreningslivet. Under hösten återkommer vi med mer information.

Insatser under våren

Många har drabbats hårt av coronapandemin. Mölndals stad har gjort ett antal insatser för att underlätta för föreningslivet under våren:

  • Medlems- och aktivitetsbidraget förblir oförändrat jämfört med förra året för de föreningar och studieförbund som gått ned i antal medlemmar eller deltagartillfällen på grund av coronapandemin. (De som eventuellt ökat får bidrag baserat på det nya antalet.)

  • Ingen avbokningsavgift för lokaler, anläggningar och mötesplatser utgår sedan den 12 mars i år och tills vidare.

  • Dispens med att skicka in av årsmötet godkänd verksamhets­berättelse för bidragsgivning med mera.

  • Möjlighet till anstånd och/eller avbetalningsplan om förening skulle få problem med att betala hyra till Mölndals stad.

  • Finansiering av sommarlovsaktiviteter för barn och unga med extra ersättning för de föreningar som tidigare anmält sig och deltar med aktiviteter.

Nu vill vi följa upp vårens insatser för att kunna ge fortsatt stöd på ett bra sätt i höst. vi ber därför Mölndals föreningar fylla i en kort enkät!

Enkäten vänder sig till:

  • Kulturföreningar
  • Idrottsföreningar
  • Studieförbund
  • Övriga föreningar inom kultur- och fritidsområdet

Har du frågor om kartläggningen?

Du kan kontakta kommunens samordnare för kultur- eller idrottsfrågor om du undrar något.

Kontakt

Astrid Ekermo
Kultursamordnare vuxna
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 16 59
astrid.ekermo@molndal.se

Per Almberg
Fritidskonsulent
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 16 75
per.almberg@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad