Fältgruppen vinner årets jämställdhetspris

Kommunstyrelsens sociala hållbarhetsutskott har beslutat att Mölndals stads jämställdhetspris 2020 tilldelas Fältgruppen på social- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Nomineringen till jämställdhetspriset pågick mellan den 13 januari och 23 februari, och under perioden inkom totalt sju nomineringar som avsåg sex olika kandidater. En beredningsgrupp med representanter från fyra av stadens förvaltningar samt en extern sakkunnig har därefter analyserat de nominerade förslagen för att utse en vinnare.

Kommunstyrelsens sociala hållbarhetsutskott har beslutat att Fältgruppen vid social- och arbetsmarknadsförvaltningen tilldelas Mölndals stads jämställdhetspris 2020. Utdelningen sker i samband med ett av utskottets sammanträden efter sommaren.

Motivering

Fältgruppen har bedrivit ett aktivt jämställdhetsarbete i nära samarbete med ungdomar inom ramen för sitt uppdrag. De möter unga i diskussion om jämställdhet, på sociala medier och i de övriga miljöer de rör sig. De har uppmärksammats i media och av kollegor i andra kommuner, vilket gjort att deras arbete nått utanför Mölndals gränser. En av gruppens insatser har varit att uppmärksamma våld i ungas nära relationer och att adressera frågor såsom våld och porr bland unga - bland annat genom att sprida kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt och med den egna kampanjen #Ärduokej? Arbetet bedrivs utifrån gedigen kunskap i ämnet.

Genom sitt arbete uppfyller de flera av kriterierna. Arbetet sker på ett hållbart sätt genom att vara införlivat i ordinarie uppdrag och utgår ifrån en analys av aktuella jämställdhetsfrågor bland unga. De visar prov på nytänkande och är en förebild genom att de arbetar digitalt med att bemöta de kränkningar som sker på sociala medier. Fältgruppen tar initiativ och inspirerar till handling i frågorna. Arbetet bedöms kunna bidra till att uppfylla de nationella jämställdhetspolitiska målen, speciellt delmålen om jämställd hälsa och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Det är fantastiskt roligt att få uppmärksamma fältgruppen genom att de tilldelas årets jämställdhetspris. Internet är idag en viktig arena för alla, men kanske främst för unga. Precis som det behövs vuxna på fritidsgårdar, behöver professionella vuxna också finnas på internet. Fältgruppen visar på vikten av att lyfta frågan om jämställdhet i relationer, oavsett om de sker fysiskt eller digitalt, och bryter på så sätt ny mark i arbetet för jämställdhet i Mölndal, säger My Högfeldt, ordförande i kommunstyrelsens sociala hållbarhetsutskott (MP). 

Kontakt

Fältgruppen
Södra Ågatan 4
431 35 Mölndal  
0709-63 36 04 Signe
0729-93 66 98 Elenore
0728-56 35 69 Elsa      
faltgruppen@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-06-24 07.30