Snart dags för tillsyn av strandskydd!

Mölndals stad planerar att göra en tillsyn av hur strandskyddet efterlevs. Kontrollen kommer att göras i början av september 2020.

Miljöförvaltningen i Mölndals stad kommer att besöka ett avgränsat område för att kontrollera anläggningar i strandnära miljöerna. Vi letar exempelvis efter bryggor, bastubyggnader eller sjöbodar som byggts utan tillåtelse och som hindrar friluftsliv eller riskerar att påverka växt- och djurliv. En liten bit av kommunen kontrolleras varje år. I år fortsätter vi där vi slutade förra året, vid utloppet av Västra Ingsjön.

- Strandskydd råder vid alla sjöar och vattendrag. Skyddet handlar både om att allmänheten ska kunna vistas vid vatten och att känslig natur ska bevaras säger Lisa Lund, kommunekolog i Mölndals stad.

Det är ganska vanligt att de som har hus eller mark inom strandskydd inte har kunskap om att det är byggförbud och förbud att privatisera inom skyddat område. Vid särskilda skäl kan man ansöka om strandskyddsdispens hos byggnadsnämnden i Mölndals stad.

molndal.se kan du läsa mer om vad som gäller vid strandskydd och vad som är förbjudet att göra vid ett sådant område.

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad