Inventering av invasiva arter

I augusti startar en inventering av de invasiva arterna jättebjörnloka, jättebalsamin, parkslide och sjögull i Mölndals stad. Inventeringen håller på under hösten 2020 och är ett så kallat LONA-projekt som delfinansieras av Länsstyrelsen.

Syftet med inventeringen är att få så stor kännedom som möjligt om vart arterna finns i kommunen för att sedan kunna ta fram en handlingsplan. Handlingsplanen i sig kommer hantera om, hur och vart de ska bekämpas.

Invasiva arter är främmande arter som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö. De är ett stort problem som kan påverka biologisk mångfald, hälsa och orsakar kostnader både för enskilda och för samhället. Därför är det så viktigt att vi vet var i kommunen de finns och bekämpar dem i den mån som går.  

Det är du som fastighetsägare som har ansvaret för invasiva arter på din mark. Det innebär att du har ansvaret för att bekämpa och se till att arten inte sprider sig.

Här kan du läsa mer om invasiva arter i Mölndal och hur du som medborgare kan hjälpa till att förhindra att de sprids.

Kontakt

Lisa Lund
Kommunekolog
Miljöförvaltningen
031-315 17 31
miljo@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad