Badvattnet ok i Stensjön igen

Nya provtagningar visar att vattnet vid Stensjön, strandpromenaden, är ok att bada i igen. Den avrådan som tidigare gällde är numera borttagen.

Miljöförvaltningen har fått svar på nya prover på badvattnet vid badplatsen Stensjön, strandpromenaden. Vattnet är nu åter tjänligt att bada i. Det är alltså fritt fram att bada vid badplatsen igen.

Det är fortfarande oklart vad de höga halterna berodde på. En trolig anledning är de stora regnmängderna dagarna innan och under provtagningsdagen. Föroreningen anses därför ha varit tillfällig.


Ursprunglig nyhet 2020-07-09:

Proverna visade bland annat på för höga halter av enterokocker-bakterier. Därmed avråder vi just nu från bad vid badplatsen Stensjön, strandpromenaden.

En möjlig orsak kan vara tillfälliga föroreningar på grund av stor regnmängd dagarna innan proverna togs.

Nytt prov för att se om föroreningen är tillfällig har tagits. Provresultatet kommer troligtvis på måndag. Om det provet är tjänligt tar vi bort vår avrådan från bad och föroreningen anses vara tillfällig. Skulle de omprover som nu tas löpande visa på fortsatt förhöjda värden kommer vi fortsätta avråda från bad och utreda var föroreningen kommer ifrån.

Under tiden tills vi vet mer hänvisar vi istället till övriga badplatser i Mölndal.

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 17 10 vardagar kl 8.30-10.30
031-315 10 00 växel
miljo@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-07-24 15.48