Besöksförbud samt antikroppstest

Regeringens beslut om besöksförbud gäller fortfarande på våra äldreboenden. Tyvärr är det inte alla anhöriga som respekterar besöksförbudet.

Röd skylt med vit hand som symboliserar besöksförbud.

Besöksförbudet finns av en anledning

Alla personer över 70 år anses tillhöra en riskgrupp under coronapandemin. Det betyder att de löper större risk att bli allvarligt sjuka i sjukdomen covid-19.

Regeringen beslutade därför om besöksförbud på äldreboende i syfte att minska risken för smitta till äldre.

Vissa anhöriga trotsar besöksförbudet

Personalen på våra äldreboenden har dagligen kontakt med oroliga och ledsna anhöriga som vill träffa sina släktingar och vänner.

De flesta anhöriga förstår och respekterar besöksförbudet. Men det händer tyvärr alltför ofta att anhöriga blir arga på vår personal för att de värnar om att följa besöksförbudet, säger Christina Wadell, områdeschef äldreboende.

Det finns inrapporterade fall där anhöriga på olika sätt har tagit sig in på äldreboenden, trots att de har informerats om besöksförbud.

I de flesta fall handlar det om att arga anhöriga har knuffat undan personalen och tagit sig förbi dem. Några har smugit sig in på avdelningen genom att gömma sig. En anhörig tog sig in via en balkong med hjälp av en stege, berättar Christina Wadell.

”Vi har lyckats hålla nere antalet smittade”

Under coronapandemin har det ständigt kommit nya rutiner som omsorgspersonalen har behövt anpassa sig till i sitt dagliga arbete.

Vi har lyckats hålla nere antalet smittade äldre på våra äldreboenden tack vare att omsorgspersonalen följer rutinerna noggrant och värnar om besöksförbudet, förklarar Christina Wadell.

Det finns andra sätt att ses på

Begränsade kontakter genom besöksförbud är ett effektivt skydd mot smittspridning. Men många kan känna sig isolerade utan kontakt med sina anhöriga.

Det finns andra sätt att ses på utan att trotsa besöksförbudet och därmed riskera människors hälsa. Anhöriga får gärna träffas bakom så kallade mötesväggar. De kan träffas utomhus under ordnade former. Personalen kan även hjälpa till att ordna digitala möten, säga Christina Wadell.

Avvaktar besked om antikroppstest

Den senaste tiden har det uppmärksammats i media att undantag kan göras från besöksförbudet om anhöriga kan uppvisa giltigt antikroppstest. Men hur tillförlitliga dessa test är och hur giltigheten ska kunna bedömas och säkerställas är fortfarande oklart.

Vård- och omsorgsförvaltningen i Mölndals stad avvaktar därför besked från Socialstyrelsen om vad som ska gälla kring antikroppstest och vilka rutiner som ska tillämpas.

Tills detta är klarlagt gäller fortsatt regeringens nationella beslut om besöksförbud på samtliga äldreboenden i Mölndals stad. Den 15 juni beslutade regeringen att förlänga det nationella besöksförbudet.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-07-27 15.30