Egentest covid-19 för kommunala bolag och privata utförare

Följande information riktar sig till kommunala bolag samt privata utförare av vård och omsorg i Mölndals stad som vill erbjuda egentester till sin personal.

Testkit covid-19

Egentester för att säkerställa bemanning

Syftet att erbjuda provtagning med egentest av covid-19 är att säkerställa behovet av bemanning. Egentesterna är endast för personal med så milda symptom att de omedelbart kan gå tillbaka till jobbet om testet visar att de inte har sjukdomen covid-19.

Nya rutiner för egentest

Rutinen för egentest uppdaterades 7 augusti. Kommunala bolag och privata utförare av vård och omsorg i Mölndals stad som vill erbjuda egentester till personal följer uppdaterad chefsrutin för egentester av covid-19.Word

Kontakt

Frida Johansson
Samordnare egentest
Vård- och omsorgsförvaltningen
covid19@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad