Ett lyft för äldreomsorgen

Vårdare och vårdbiträden som arbetar inom äldreomsorgen i Mölndals stad erbjuds att studera på arbetstid.

Möjlighet att studera till undersköterska

Samtliga tillsvidareanställda vårdare och vårdbiträden inom äldreomsorgen har under sommaren fått möjlighet att anmäla sitt intresse för att vidareutbilda sig till undersköterska på arbetstid.

Utbildningen finansieras delvis av statsbidraget Äldreomsorgslyftet och är ett samarbete mellan Vård- och omsorgsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen i Mölndals stad.

”Så många som möjligt ska få chansen”

Drygt 40 medarbetare meddelade att de var intresserade av att utbilda sig till undersköterska.

Det är mycket glädjande att så många vill ta del av erbjudandet, och vi vill förstås att så många som möjligt ska få chansen. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer därför att bidra med ytterligare medel, utöver statsbidraget, så att samtliga intresserade medarbetare ska kunna genomföra utbildningen, säger Eva Klang Vänerklint, chef för vård- och omsorgsförvaltningen.

Utbildningen kräver heltid

De som genomför utbildningen måste vara beredda att gå upp till heltidstjänst under tiden som utbildningen pågår.

Utbildningssatsningen förutsätter att du kan studera 50 procent och arbeta 50 procent. Det innebär att flera medarbetare kommer att behöva gå upp från en deltids- till heltidsanställning under tiden studierna pågår. När de är klara med sin utbildning kommer de att bli erbjudna att fortsätta arbeta heltid inom förvaltningen, berättar Eva Klang Vänerklint.

Utbildning på Campus Mölndal

Campus Mölndal samlar all vuxenutbildning inom Mölndals stad och kommer att stå för utbildning och validering.

Satsningen syftar till en kompetenshöjning som gynnar hela Mölndals stad, och det är roligt att vi gör detta tillsammans. Det goda samarbetet mellan förvaltningarna är en förutsättning för att vi ska kunna starta upp detta arbete på kort tid, säger Sofia Grebner, verksamhetschef på Campus Mölndal.

Möjlighet till validering

Medarbetare ges möjlighet till validering. Validering innebär att medarbetarens kunskaper tas tillvara och mäts mot kunskapskraven i kurserna som valideras. En godkänd validering intygar att medarbetaren har tillräckliga kunskaper inom det validerade området.

Utbildningen kommer att inledas med en kartläggning över medarbetarnas förkunskaper i förhållande till kursmålen. Utifrån kartläggningen får vi kunskap om vilka kursområden som medarbetaren kan validera. Validering består av både en teoretisk och en praktisk del, säger Sofia Grebner.

Kursstart i september

Utbildningen beräknas preliminärt kunna starta upp under september 2020 och pågå fram till december 2021.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Utbildningsförvaltningen
Gymnasium och vuxenutbildning
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-08-18 09.42