Besöksförbud på äldreboenden förlängs

Regeringen beslutade idag att förlänga besöksförbudet till och med den 30 september 2020.

Översyn av besöksförbudet på äldreboenden

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att analysera om det tillfälliga besöksförbudet i särskilda boendeformer för äldre bör fortsätta att gälla framöver eller ersättas av ett annat typ av myndighetsstöd.

Till dess att översynen är klar har regeringen beslutat att förlänga förbudet till och med den 30 september 2020.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-08-20 14.12