Järnvägsfrågor i fokus

Mölndal är en attraktiv näringslivskommun som växer i snabb takt. Fler bostäder byggs och vi blir allt fler invånare i kommunen. Det ställer höga krav på den kommunala servicen, så som förskolor, skolor och infrastruktur. Staten och regionen planerar för flera stora järnvägssatsningar inom överskådlig framtid där Mölndal spelar en viktig roll. Catarina Nyberg, nyanställd projektledare för ”Järnväg i Mölndal” är en av dem som ska hålla ihop arbetet.

Catarina, varmt välkommen till Mölndal. Vad är första intrycket av Mölndals stad som organisation så här långt?

Mitt första intryck av Mölndal är mycket positivt! Jag har klivit in i en organisation med duktiga och kompetenta medarbetare och med många olika projekt och arbeten som pågår. Min bild är att det är en organisation som inte står still utan som vill framåt vilket gör att det är en stimulerande miljö att komma till. Jag märkte direkt att det var enkelt att komma in i arbetsgemenskapen.

Hur skulle du själv beskriva det uppdrag du står inför?

Jag har stor respekt för att järnvägsutbyggnaden är betydelsefull för Mölndals framtida utveckling och att det är viktigt att Mölndals stad fattar rätt beslut. Vi måste vara framsynta i vårt agerande. Samtidigt känner jag mig trygg med att jag inte är ensam. Det finns många goda krafter runt om som bidrar med kompetens och energi.

Vilka projekt ingår i ”Järnväg i Mölndal” och vad kommer att märkas först?

Det största projektet som pågår är Trafikverkets lokaliseringsstudie för ny Götalandsbana mellan Göteborg och Borås. Det är ett projekt med nationella dimensioner eftersom det är en del av de nya stambanorna som planeras mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Där är tidsperspektiven långa och vi kommer inte se något byggande i Mölndal förrän tidigast om 5-7 år. Det som är närmast i tid och som Trafikverket vill byggstarta 2022-2023 är de nya uppställningsspåren i Sandbäckområdet. När Västlänken börjar trafikeras i december 2026 behövs det uppställningsspår för Västtrafiks pendeltåg på nya platser och Sandbäck är en av dem. Bredvid uppställningsspåren planerar Västfastigheter och Västtrafik för en tågverkstad.

Det är också många studier och utredningar som pågår som är viktiga för Mölndal men som inte är i ett aktivt planeringsskede än.

Hur kommer Mölndal förändras för mig som Mölndalsbo?

När både Götalandsbanan till Borås och Västlänken är byggda kommer Mölndal ha direktförbindelse med stora delar av göteborgsregionen, Halland/Köpenhamn och Landvetter flygplats/Borås och senare även Jönköping och vidare mot Stockholm. Invånare i Mölndal kommer ha mycket goda kommunikationsmöjligheter för arbets- studie- och fritidsresor. Näringslivet i Mölndal kommer ha ett större område att rekrytera personal från tack vare snabba och tidseffektiva resor vilket gör att de kan matcha sina behov av arbetskraft med ett större omland. Det kommer innebära att Mölndal blir mer attraktivt både att flytta till och etablera företag i och att kommunen växer och utvecklas på ett bra sätt.

Vad ser du mest fram emot?

Jag ser fram emot att få koncentrera mig helt på järnvägsfrågor som är något jag jobbat med under hela mitt yrkesliv i lite olika omfattning. Det känns meningsfullt och jag känner att jag kan bidra på ett bra sätt med de erfarenheter jag har.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad