Fallströmmens korttidsboende för covidsjuka avslutas

Verksamheten på Fallströmmens korttidsboende för personer med sjukdomen covid-19 avslutas från 1 oktober.

Inget behov av vårdplatser sedan 20 juli

Det har inte funnits behov av att vårda patienter med covid-19 på Fallströmmens korttidsboende sedan 20 juli. Vård- och omsorgsförvaltningen har därför beslutat att avsluta verksamheten från 1 oktober.

Smittade kan vårdas i ordinarie verksamheter

Den positiva utvecklingen med friska brukare håller i sig och bedömningen är att om det uppstår nya fall av smittade brukare kan dessa vårdas inom de ordinarie verksamheterna.

Förvaltningens ledningsgrupp bedömer att chefer och omsorgspersonal har säkrat rutiner, kompetens och skyddsmaterial för att kunna vårda eventuella smittade brukare i den ordinarie verksamheten, säger Pär Levander, kvalitetschef och biträdande förvaltningschef.

Lokalerna finns kvar tills vidare

Fallströmmens lokaler finns kvar inom förvaltningen och kan komma att användas till annat beroende på framtida utveckling och behov. Fallströmmen kan även bli aktuell för korttidsvård igen.

Vårt hyresavtal löper vidare ett tag till, så det finns möjlighet att starta upp verksamheten igen på kort tid om smittan plötsligt skulle öka drastiskt, säger Pär Levander.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-09-22 08.32