Besked om plats i förskola eller familjedaghem

Undrar du när du får besked om ditt barns plats på förskola eller i familjedaghem?

I januari är det många nya barn som ska börja på våra förskolor och familjedaghem.

Du som har sökt plats för ditt barn till januari kommer få besked om vilken förskola eller familjedaghem ditt barn får plats på tidigast i november. Erbjudandet skickas till dig via e-post. Om du ansökt om plats senare under våren får du besked så snart vi kan placera ditt barn på önskat placeringsdatum.

Kontakt

Barnomsorgsenheten
Nämndemansgatan 3, 4 tr
431 33 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad