Töm säcken för ökad återvinning!

På väg till återvinningscentralen? Se då till att sortera ditt avfall innan du drar dit. Från och med den 1 oktober skärper vi kraven på rätt sortering. Vi slutar ta emot sopsäckar med blandat avfall för att öka mängden material till återvinning.

Från 1 oktober startar Mölndals stad, Göteborgs Stad och Kungälvs kommun i samarbete med Renova satsningen ”Töm säcken” på återvinningscentralen. Undersökningar har visat att i alla sopsäckar som knutits ihop och kastats i containern för brännbart avfall är det i genomsnitt bara 30 procent av innehållet som är rätt sorterat. Resten, alltså 70 procent, är sådant som skulle kunnat återvinnas eller återbrukas. Till exempel tidningar, förpackningar, metall, textil och trä. Det händer också att farligt avfall som färg, kemikalier och elektronik slinker med.

– Allt avfall går att sortera. Om du inte vet i vilken container du ska lägga olika material kan du fråga personalen. De hjälper dig att sortera rätt, säger Jeanette Hartung, chef för återvinningscentralerna i Mölndal.

Säckar kan du använda för att frakta avfallet till återvinningscentralen. Du får inte längre slänga hela säcken med blandat avfall i en container, utan måste tömma säcken och sortera materialen för sig. Sorterar du redan när du packar bilen, kan ditt besök på återvinningscentralen gå smidigt ändå.

Nedan finns Vanliga frågor och svar där du bland annat kan läsa om några undantag som finns.

Brännbart byter namn till Energiåtervinning

I samband med att vi inför "Töm säcken" får avfallstypen som tidigare hette Brännbart ett nytt namn, Energiåtervinning. Vi hoppas på så sätt göra det tydligare för dig som besökare att det endast är det som inte kan återvinnas på annat sätt som ska läggas i containern (nummer 4). Det nya namnet följer Avfall Sveriges nya nationella och gemensamma avfallsspråk.

Bra resultat i andra kommuner

Den här satsningen ska så småningom utvärderas och sannolikt införas i alla de tio kommuner som äger Renova. "Töm säcken" är redan i bruk på många andra håll i Sverige. I Eskilstunna har mängden material till förbränning minskat med hela 40 procent på bara ett år. Västerås som startade 2018, har kommit upp i en minskning på 50 procent. Mycket bra resultat!

Vanliga frågor och svar om "Töm säcken"

Varför ska jag tömma säcken?

 • Att bränna avfall är dyrt och vi vill undvika att skicka avfall till förbränning när det istället kan materialåtervinnas.
 • Genom att förbättra sorteringen får vi ett renare material som går till materialåtervinning.
 • Det förekommer farligt avfall i säckarna som kan skada vår personal och miljön.
 • Plast- och pappsäckar ska återvinnas.

När måste jag börja tömma säcken?

Från och med den 1 oktober 2020 ska säckarna tömmas på återvinningscentralerna i Kikås och Lindome.

Måste jag sortera mitt avfall?

Ja. Enligt Avfallsförordningen, som har stöd i Miljöbalken, är du skyldig att sortera ditt hushållsavfall och lämna det på återvinningscentralen. Grovavfall är hushållsavfall.

Behöver jag tömma säcken för alla typer av avfall?

Nej. Det finns några undantag som är viktiga att känna till. Kontakta personalen på återvinningscentralen om du ska lämna:

 • Säckar som innehåller damm, sågspån, isolering eller annat lättflyktigt material.
 • Säckar som innehåller invasiva arter, till exempel parkslide och lupiner.
 • Privatpersoner lämnar asbest och/eller eternitplattor på Tagene återvinningscentral. Kontakta alltid deras personal först.
 • Textilier till återvinning.

Vad händer om jag dumpar avfall istället?

 • Att slänga skräp i naturen är olagligt.
 • Att sanera och städa undan dumpat avfall är kostsamt och onödigt för markägaren.
 • Att dumpa avfall räknas som ett brott som kan ge böter eller fängelse.

Blir det billigare för mig som sorterar mitt avfall?

Nej. Men det blir dyrare för alla om vi inte sorterar på rätt sätt, både för kommunen och kommunens invånare. Förbränningspriserna har ökat vilket betyder att ju mer vi skickar till förbränning desto dyrare blir det.

Var lägger jag avfall som inte går att sortera?

Allt avfall går att sortera. Kontakta personalen på återvinningscentralen om du är osäker!

Kan jag betala för att lämna osorterat avfall?

Nej. Det går inte att betala sig från skyldigheten att sortera sitt avfall på återvinningscentralen. Vi måste alla ta ansvar för avfallet vi skapar och sortera det så att resurser som kan återvinnas istället för att eldas upp. Kom ihåg att alla invånare är skyldiga att sortera sitt avfall enligt lag.

Varför har ni tagit bort containern för Brännbart?

Det är en åtgärd för att öka sorteringen så att vi ska kunna återvinna mer material. Enligt våra plockanalyser skulle cirka 70 procent av det avfall som tidigare låg i containern för Brännbart kunna återvinnas eller återanvändas istället för att skickas till förbränning.

Vad kan jag lägga i den nya containern för "Energiåtervinning"?

I den nya containern är det bara okej att lägga saker som inte ska återvinnas eller återanvändas. Exempelvis:

 • Presenningar
 • Takpapp
 • Skumgummi
 • Dynor
 • Tapeter
 • Tygresväskor
 • Trasiga mattor

Är "Töm säcken" unikt för Mölndals stad?

Nej. Flera av våra grannkommuner i Göteborgsregionen börjar med detta samtidigt. Det används redan i Gävlekommunerna, Eskilstuna, Västerås, Linköping, Örebro, Norra Skåne och fler tillkommer.

Vad händer med säckarna?

Vi ställer fram uppmärkta behållare där du kan lämna dina plastsäckar till materialåtervinning. Annars kan du:

 • Ta med säckarna hem för att återanvända nästa besök.
 • Lämna plastsäckar till återvinning av förpackningar för plast.
 • Lämna papperssäckar till återvinning av förpackningar för papper.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad