Ny utförare av hemtjänst på uppdrag av Mölndals stad

Vi hälsar Olivia Hemomsorg AB välkommen som ny utförare av hemtjänst på uppdrag av Mölndals stad från 1 oktober.

Olivia Hemomsorg AB

Olivia Hemomsorg AB ingår i koncernen Team Olivia AB och bedriver verksamhet på flera orter i landet, från Staffanstorp i söder till Sigtuna i norr.

Lagen om valfrihetssystem

Du som har biståndsbeslut om hemtjänst kan själv välja vem som ska utföra hemtjänsten hos dig enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. På sidan Kundval hemtjänst kan du se vilka som utför hemtjänst på uppdrag av Mölndals stad.

Krav och uppföljning

Alla privata utförare uppfyller vård- och omsorgsnämndens krav och är godkända som utförare av hemtjänst på uppdrag av Mölndals stad. Kvaliteten på hemtjänsten följs regelbundet upp på samma sätt för alla utförare.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad