Social- och arbetsmarknadsnämnden ställde sig bakom förslaget om gemensam familjerätt

Mölndals stad har planer på att tillsammans med Partille och Härryda skapa en gemensam familjerätt. Om detta blir verklighet kommer verksamheten att tillhöra Partille kommun.

Vid sitt möte den 24 september fattade social- och arbetsmarknadsnämnden beslut om att stödja förslaget om en ny gemensam familjerättsenhet för Mölndals stad, Partille kommun och Härryda kommun.

Frågan ska nu tas upp i kommunfullmäktige som förväntas fatta beslut i oktober. Om planerna ska kunna bli verklighet krävs beslut i alla de tre berörda kommunernas kommunfullmäktige.

Kommer att tillhöra Partille kommun

Om den nya familjerättsenheten blir verklighet, förväntas detta ske om ungefär ett år, alltså hösten 2021. Enheten kommer i så fall att tillhöra Partille.

Det geografiska avståndet har bedömts som en möjlig nackdel för Mölndalsborna, men förväntas genom viss flexibilitet kunna hanteras på ett sätt som gör att det fungerar – även efter förändringen ska en del möten vid behov kunna äga rum på socialförvaltningen i Mölndal.

Stärkt kompetens och minskad sårbarhet

En gemensam familjerätt skulle givetvis även innebära fördelar:

– Om det här samarbetet blir av kommer vi att stärka kompetensen och minska sårbarheten i den viktiga verksamhet som familjerätten utgör, säger Helen Smith, social- och arbetsmarknadschef. 

Familjerätten arbetar bland annat med att fastställa faderskap/föräldraskap, samarbetssamtal för föräldrar som separerat eller skiljt sig och som behöver stöd för att förbättra sitt samarbete kring vårdnad, boende och umgänge, och adoptioner.

Mer information

Planerna på en gemensam familjerätt, bakgrund och syfte finns här.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad