Lokalvårdare lär sig svenska på jobbet

Med nya satsningen Språka startas ett nytt samarbete inom Mölndals stad för att ge lokalvårdare möjlighet att förbättra sina svenskakunskaper. Utbildningen sker på arbetstid.

Idén till pilotprojektet Språka kläcktes på ett internt chefsmöte i våras. På serviceförvaltningen såg man ett behov av ökade kunskaper i svenska hos en del av sina medarbetare. I samarbete med Språkcentrum Mölndal startar därför pilotutbildningen ”Språka”.

Det här är något som vi tror starkt på säger Tanja Bozic, chef för Språkcentrum Mölndal. Att kunna svenska är viktigt för att komma in i och vara en del av samhället. Vi bidrar gärna med den kompetens och de resurser som vi på Språkcentrum har, för att stärka deltagarnas språkkunskaper.

Kursen bygger på frivilligt deltagande och först ut är elva lokalvårdare på serviceförvaltningen.

Att kunna tala den svenska som behövs gör att man kan känna sig trygg i sin roll och i kommunikationen med sina kollegor, säger Oskar Lundqvist, ansvarig för lokalvård på serviceförvaltningen. För många som arbetar heltid är det dock svårt att kombinera arbete med studier i svenska. Samarbetet med Språkcentrum ger våra anställda möjlighet att stärka sin yrkesrelaterade svenska på jobbet.

Utbildningen startar den 8 oktober och pågår i 10 veckor. Deltagarna kan själva påverka kursens innehåll, så att det blir relevant och svarar mot deras behov. Med fokus på samtal, inlärning av ord och begrepp som behövs i yrket, samt på så kallade ”case” utgår man från situationer i arbetet där olika språkliga svårigheter kan uppkomma.

Språka är ett pilotprojekt och förhoppningen är att kunna genomföra en ny språka-utbildning 2021 för de lokalvårdare som inte har möjlighet att gå hösten 2020.

Det här är bra för både den enskilde individen och för oss som arbetsgivare. Det ger ännu bättre förutsättningar att kunna utföra det viktiga arbete som lokalvård innebär. Och det förbättrar möjligheten för våra medarbetare att trivas och kunna ta den plats som de förtjänar, säger Oskar Lundqvist.

Relaterad information

Språkcentrum Mölndal vid skolförvaltningen, förser flerspråkiga elever med modersmålsundervisning och studiehandledning. Språkcentrum stöttar förskolorna i deras arbete med flerspråkighet. På Språkcentrum finns också ett introduktionsteam som tar emot alla nyanlända grundskolelever.

Serviceförvaltningen är intern serviceleverantör i Mölndals stad och ansvarar för lokalvård, vaktmästeritjänster, fastighetsskötsel, måltidsverksamhet, intern post- och budverksamhet samt stadens samlade fordonsbehov. Dessutom ansvarar förvaltningen för Kontaktcenter Mölndal, dit de som bor och verkar i Mölndal kan vända sig med alla sina frågor som rör Mölndals stads verksamheter.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad