Upprustning av discgolfbanan i Åby

Under hösten planerar Mölndals stad att rusta upp och utöka discgolfbanan på Åbykullen. Tanken är att det ska vara klart för spel till våren.

Discgolf, som också kallas frisbeegolf, är en växande sport och friluftsaktivitet som går ut på att kasta en disc i en korg. Många lockas av att vara ute i naturen och med vänner kasta en disc, eller frisbee, kombinerat med ett tävlingsmoment.

I dagsläget finns det 5 discgolfkorgar utplace­rade på Åbykullen. Problemet med dem är att de saknar markerade utslagsplatser och är svåranvända. Mölndals stad har fått in flera önskemål från invånare om utveckling av discgolfbanan och vi har nu ett färdigt förslag på utveckling.

Det här planerar vi att göra

Mölndals stad kommer att utöka banan så att det blir totalt nio korgar med utslagsplatser och tillhörande skyltning. Enligt förslaget tar vi bort en befintlig korg som finns nära lekplatsen. Två korgar kommer placeras i Åbybergsparken.

Det är väldigt kul att kunna utveckla Åbykullen och Åbybergsparken. Discgolfbanan är ett sätt att få fler att upptäcka de fina parkmiljöerna, säger Urban Richardsson, landskapsarkitekt.

Se en stor karta med förslaget till discgolfbanaPDF.

Arbetet kommer att starta under hösten så att discgolfbanan är redo för spel våren 2021.

Under 2021 planerar Mölndals stad att genomföra fler åtgärder för att rusta upp parkerna i både Åbybergsparken och på Åbykullen.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad