Ta hand om växtligheten - släpp fram trafiken

Alldeles för många skadas i trafiken på grund av växtlighet som skymmer sikten. Du som äger en fastighet har ett viktigt ansvar att sköta om dina växter och häckar.

Nu under hösten är det många som ordnar till i sin trädgård. Mölndals stad vill påminna om att ta tillfället i akt och kolla så dina växter inte stör trafik och framkomlighet.

Klipp häck och annan växtlighet

Vid korsningar och utfarter har vi det som kallas sikttriangeln som sträcker sig tio meter åt båda hållen, räknat från korsningen. Där bör dina växter inte vara högre än 80 cm. Vid utfarter räknas 2,5 meter som sikttriangel.

Om du har träd eller buskar som sticker ut i luften utanför din fastighet måste du också ta hänsyn till olika fria höjder:

  • Gångbanor ska ha en fri höjd på 2,5 meter
  • cykelvägar ska minst ha minst 3,2 meters fri höjd och
  • bilkörbana ska minst ha 4,6 meters fri höjd.

Din växtlighet får dessutom inte skymma trafikskyltar eller gatubelysning.

Gör en insats för trafiksäkerheten och beskär dina buskar och träd så att trafikmiljön blir trygg och trevlig för alla trafikanter. Det bidrar också till att snöröjningen fungerar som den ska när snön kommer om det inte är växter och grenar i vägen.

Städa trottoaren

Löv och kvistar som faller på trottoaren ska du som fastighetsägare ta hand om. Tänk på att blöta löv bidrar till halka när det blir kallt och du blir ansvarig om någon halkar och skadar sig. Bidra därför till trafiksäkerheten och sopa upp löven från trottoaren.

Genom att du städar bort löven så riskerar inte gatubrunnarna att bli igensatta. Så genom att du tar ditt ansvar så kan regnvattnet rinna undan som det ska.

Ta hand om trädgårdsavfallet

Trädgårdsavfall ska du lämna på återvinningscentralen. Du får inte lämna det i skogen eller på andra platser, det är nedskräpning! Har du egen kompost kan du använda den.

Mölndals stad har skickat ett erbjudande om hämtning av trädgårdsavfall till enbostadshus.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad