Medborgarlöftets effekter efter ett halvår

Mölndalsborna, polisen och kommunen beskriver gemensamt att det finns ett problem i kommunen med en ökad acceptans och efterfrågan av narkotika bland ungdomar. Tillsammans arbetar vi därför i ett medborgarlöfte där konkreta åtgärder beskrivs och som under ett år ska genomföras för att förbättra situationen. Efter ett halvår in i medborgarlöftet kan vi konstatera att mycket, trots pandemin, har kunnat genomföras.

Bildtext: Helena Söderberg, brottsförebyggande samordnare, Jessica Dahlström, Richard Bengtsson, säkerhetssamordnare och Niklas Svensson, kommunpolis Polisområde Storgöteborg Syd

Polisen har hittills under året tagit emot 120 anmälda narkotikabrott och ett antal orosanmälningar. Resultatet är identiskt med samma period 2019.

- Det är ett bra resultat med tanke på att polisen under 2020 har området Frölunda, med uppblossande gängkonflikt som fokus, säger Helena Söderberg, brottsförebyggande samordnare i Mölndals stad.

Pandemin har satt käppar i hjulen för en del tänkta insatser och föreläsningar men i halvårsrapporten kan vi ändå se att mycket arbete har kunnat genomföras.

- Narkotika och annan kriminalitet kryper allt lägre ner i åldrarna och bidrar till en negativ utveckling av ungdomars uppväxtmiljö. Att skola, socialtjänst och polisen är närvarande och för dialog med våra ungdomar kan vara avgörande för ett drogfritt liv och de konsekvenser ett missbruk ger, säger Helena.

Även för Mölndals stad har aktiviteter ställts in för att minska smittspridningen i samhället.

- Vi har genomfört ett arbete där vi har identifierat vilka problem som finns på olika platser runtom i kommunen. Det här arbetet tar vi vidare i planeringsarbetet under hösten. Bland annat ser vi över möjligheten till digitala föreläsningar. Vi har också förbättrat vår samverkan internt men även med andra så som Västtrafik, VGR och kvinnojourer.

Det finns hjälp att få

Mölndals stad erbjuder kostnadsfri hjälp till unga som använder droger. Vi finns ett samtal bort och kan ge dig som ungdom eller förälder till en ungdom stöttning och rådgivning kring er situation. Välkommen att kontakta VIM-mottagningen.

Kontakt

Helena Söderberg
Brottsförebyggande samordnare
Samordning för hållbarhet
031-315 10 00 (Växel)
helena.soderberg@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad