Områdesarbete flyttar från Kållered till Balltorp

Mölndals stad har sedan 2009 arbetat med områdes­baserat samhällsarbete i Kållered. Nu flyttas arbetet till Balltorp.

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att flytta områdesarbetet i Kållered till Balltorp. Flytten beror bland annat på att Kållered Business Improvement District (BID) etablerat sig i området. Kållered BID är ett samarbete mellan Mölndals stad, näringslivet, föreningar och fastighetsbolag.

Vi är två aktörer som har ett liknande uppdrag och mål nu sedan Kållered BID började arbeta i Kållered. Samtidigt ser vi ett behov av områdesarbete på andra ställen i kommunen och då känns det som en bra lösning att kunna flytta till ett nytt område, säger Henrik Dahlqvist, avdelningschef ungdoms- och samhällsarbete.

Områdesarbete i fyra bostadsområden

Områdesarbete i Mölndal bedrivs idag i fyra bostadsområden i kommunen och arbetar med främjande och förebyggande socialt arbete. Tillsammans med bland annat föreningslivet, polisen och skolan arbetar man för att skapa sociala sammanhang och trygga bostadsområden. Idag finns områdesarbete i Bifrost, Lindome, Åby och Kållered.

Alla områden där vi jobbar idag har vi identifierat utifrån ett behov. Men behoven kan förändras och nya aktörer kan växa fram vilket skedde när Kållered BID startade upp sin verksamhet. På sikt hade vi såklart velat arbeta med områdesarbete i hela kommunen men vi börjar med Balltorp, säger Henrik Dahlqvist.

Utmaningar i alla områden

Mölndal är överlag en välmående kommun. De socioekonomiska utmaningar som finns är till skillnad från många andra kommuner inte samlade i ett specifikt bostadsområde eller en stadsdel. Det gör att ohälsa, utanförskap och social oro återfinns i alla delar av kommunen.

När vi har tittat på nya områden där vi skulle kunna etablera oss så såg vi att det finns ett behov av att arbeta med ökad trygghet och trivsel i Balltorp. Vi har också förstått att det finns många andra i området som är intresserade av ett samarbete kring dessa frågor. Därför tror vi att Balltorp skulle ha mycket att vinna på att områdesarbete flyttar dit, säger Henrik Dahlqvist.

Unga kommunutvecklare i Kållered

Som en del av områdesarbetet har kommunen anställt unga kommunutvecklare som arbetar i sina bostadsområden. På vilket sätt unga i Kållered framöver kommer att kunna vara med och arbeta för trygghet och trivsel i sin stadsdel kommer utredas under hösten.

Drar igång hösten 2021

Under hösten kommer Områdesarbete i Kållered att fasas ut och nya avtal att skrivas med aktuella fastighetsbolag i Balltorp. Nästa vår kommer en kartläggning att genomföras och verksamheten drar igång under hösten 2021.

Vi hoppas att områdesarbetet i Balltorp kan leda ett tryggare och ännu trivsammare område och att alla som bor i Balltorp ska känna sig välkomna att vara med och utveckla sin stadsdel, säger Henrik Dahlqvist.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad