Projekt med fokus på seniorer och digitalt utanförskap

Nu startar ett projekt om att bryta isolering och digitalt utanförskap för seniorer i Mölndals stad.

Bakgrund och syfte

Rapporter från bland annat SPF Seniorerna och Folkhälsomyndigheten visar att seniorer känner sig ensamma och utanför dagens digitala samhälle.

Förebyggande enheten inom vård- och omsorgsförvaltningen startar därför upp ett projekt i syfte att bryta isolering och digitalt utanförskap för seniorer i Mölndals stad.

Seniorer hårt drabbade

Utvecklingen och behovet av digitala tjänster och teknik har ökat kraftigt sedan coronapandemin startade.

När riskgrupper isolerades blev digitala tjänster en viktig del i att hålla kontakt och bevara självständighet. Men eftersom många seniorer inte har tillräckliga kunskaper eller teknisk utrustning för att använda digitala tjänster blev de hårt drabbade av isoleringen, säger Lotta Malm, enhetschef förebyggande enheten.

Stor enkätundersökning

Förebyggande enheten satsar nu på att hitta arbetssätt för att kunna ge seniorer i Mölndals stad det stöd de behöver för att öka delaktighet och självständighet.

För att veta vilka insatser som behövs måste vi först kartlägga seniorers digitala vanor och upplevda hälsa. Därför skickar vi ut enkäter direkt till den mest utsatta målgruppen; ensamhushåll, över 75 år. Men alla som fyllt 65 år kan delta i undersökningen. Du kan svara på vår hemsida eller hämta en enkät på Träffpunkten. Vi vill att så många som möjligt svarar så att vi kan göra rätt insatser, säger Maria Patriksson, projektledare på förebyggande enheten.

Träffpunkterna ordnar enkätdagar

För att få in så många svar som möjligt bjuder Träffpunkterna i Mölndals stad in till flera tillfällen där du som senior kan få hjälp att svara på enkäten.

Träffpunkten Centrum

Välkommen på drop-in mellan kl. 13-14:

  • Måndag 9 november

Vill du komma en annan tid?
Kontakta oss på 031-315 20 50 eller 0733 177 622.

Träffpunkten Kållered

Välkommen på drop-in mellan kl. 10-11:

  • Måndag 9 november
  • Måndag 16 november
  • Måndag 23 november

Träffpunkten Lindome

Välkommen på drop-in mellan kl. 12-13:

  • Onsdag 4 november
  • Onsdag 11 november
  • Onsdag 18 november
  • Onsdag 25 november

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Lotta Malm
Enhetschef
Förebyggande enheten
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 28 22
lotta.malm@molndal.se

Maria Patriksson
Projektledare och seniorbesökare
Förebyggande enheten
Vård- och omsorgsförvaltningen
0733-17 76 22
maria.patriksson01@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad