Extra satsning på jobb för unga

Mölndals stad gör nu en extra satsning på de ungdomar som tog studenten tidigare i år. Ungdomarna har möjlighet att ansöka om att jobba under en vecka i december. De omkring 60 platserna finns framförallt inom stadens verksamheter och bolag. Ansökan görs via en e-tjänst som är öppen 1-14 november.

Ung person feriejobbar i Mölndals stad. Håller i handlingar, står i en korridor.

Isabella var en av de Mölndalsungdomar som feriejobbade i somras. Nu gör staden en ny satsning på jobb för unga, som innebär att den som tagit studenten i år kommer att kunna ansöka om att jobba under en vecka i december.

Du som tagit studenten i år kommer att kunna ansöka om att jobba under en vecka i december, detta tack vare en statlig satsning från Arbetsförmedlingen som ska bidra till att motverka de negativa konsekvenserna av coronapandemin.

Inom ramen för denna satsning kommer Mölndals stad att kunna erbjuda omkring 60 ungdomar en veckas anställning för arbete framförallt inom kommunens verksamheter och bolag. Syftet är att öka ungdomarnas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

Ansökan öppnar 1 november

Om du vill ha chans att få ett av jobben ska du ansöka via e-tjänsten som kommer att publiceras på Mölndals stads webb och som är öppen under perioden 1-14 november.

Platserna fördelas sedan genom lottning och om du har turen på din sida får du ett erbjudande om arbete under vecka 50, alltså 7 till 11 december.

Jobb inom olika områden

De flesta av jobben kommer att finnas inom vård och omsorg. Det kommer också att finnas platser inom kultur- och fritidsförvaltningen och inom tekniska förvaltningen. Dessutom finns ett fåtal platser på Gunnebo Slott och Trädgårdar och i Pingstkyrkans second hand-butik.

Kontakt

Feriejobb
feriejobb@molndal.se
031-315 10 00 (kontaktcenter)

Dela på:

Senast uppdaterad