Korttidshem stänger under utredning

Vård- och omsorgsförvaltningen har beslutat att stänga ett av stadens korttidshem under utredning kring misstanke om brister i verksamheten.

Korttidshem

Ett korttidshem erbjuder avlastning till anhöriga med barn och unga som har behov av funktionsstöd. Korttidshemmet ger även möjlighet till stimulans och miljöombyte för barn och unga.

Stänger under utredning

Förvaltningen har fått information om att det föreligger misstanke om brister i bemötande och säkerställande av insatser på ett av stadens korttidshem.

Därför beslutade förvaltningen den 23 oktober att stänga verksamheten på korttidshemmet för att utreda situationen och vidta lämpliga åtgärder. Det är i dagsläget inte bestämt när verksamheten öppnar igen.

Innehåll och rutiner ses över

Under tiden som korttidshemmet är stängt kommer verksamhetens innehåll och rutiner att ses över och kvalitetssäkras för att kunna erbjuda ett tryggt stöd.

Söker andra sätt att tillgodose behov

Vi söker just nu andra sätt att tillgodose behovet av stöd för våra brukare under tiden som verksamheten har stängt, säger Charlotta Callmander, verksamhetschef inom funktionsstöd.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-10-27 07.57