Beslut om drift av Lackarebäcks äldreboende

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att ge Attendo AB uppdraget att ta över driften av Lackarebäcks äldreboende.

Uppfyller krav enligt upphandling

Eftersom följande leverantör uppfyller de krav som ställs, samt har lämnat lägst pris, beslutade vård- och omsorgsnämnden den 29 oktober att ge Attendo AB uppdraget att ta över driften av Lackarebäcks äldreboende.

Överlämning hösten 2021

Nu påbörjas arbetet med att säkerställa en smidig och säker överlämning av ansvaret för driften av Lackarebäcks äldreboende. Driften beräknas kunna överlämnas från Mölndals stad till Attendo AB under hösten 2021. Under tiden pågår verksamheten på äldreboendet precis som vanligt.

Personal erbjuds anställning

Berörd personal kommer att erbjudas anställning hos Attendo AB. För medarbetare som vill ha kvar sin anställning i Mölndals stad kommer möjligheten till detta att ses över i samband med verksamhetsövergången.

Bakgrund

Den 27 februari 2020 godkände vård- och omsorgsnämnden förslag till upphandlingsdokument och att pris skulle utgöra utvärderingsgrund för upphandlingen enligt lagen om offentlig upphandling, LOU.

På grund av pandemin och besöksförbudet på äldreboenden kunde inte visningarna genomföras som planerat och tidsplanen fick förskjutas.

När det nationella besöksförbudet på äldreboenden förlängdes i augusti 2020 valde förvaltningen att filma delar av äldreboendet för att möjliggöra visningar för potentiella anbudsgivare inom beslutad tidsplan. Sista dag för att lämna in anbud var 1 oktober 2020.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad