Så här tycker våra äldre om äldreomsorgen

Årets brukarundersökning inom äldreomsorgen visar att de flesta är nöjda med personalens bemötande. Men många besväras fortfarande av ensamhet.

Dam som skriver på en enkät.

Sammanfattningen som följer avser det totala resultatet för alla utförare av äldreomsorg i Mölndals stads regi.

Resultat Äldreboende

Inom äldreboende svarade 41 % på enkäten i år, vilket är 12 procentenheter färre jämfört med förra året.

Många brukare vill ha hjälp av en anhörig för att svara på enkäten. Med anledning av besöksförbudet på våra äldreboenden har de inte kunnat få detta stöd, vilket vi tror påverkat att färre svarat på enkäten i år, säger Mariette Petric, verksamhetschef äldreboende.

Av de som svarat på enkäten är 76 % sammantaget nöjda med sitt äldreboende, vilket är en ökning med 2 procentenheter från förra året.

Bemötande och trygghet får högst betyg

De högsta betygen får bemötande och trygghet. Där upplever 91 % att de får ett bra bemötande av personalen och 84 % känner sig trygga på sitt äldreboende. En av de största förbättringarna gäller information om förändringar. Där är det 10 procentenheter fler i år som upplever att personalen meddelar i förväg om tillfälliga förändringar.

Många besväras av ensamhet

Av de som svarat på enkäten är det 67 % som besväras av ensamhet, vilket är en minskning med 3 procentenheter jämfört med förra året.

Det är både överraskande och glädjande med tanke på det långa besöksförbudet. Men personalen gjorde ett fantastiskt jobb för att minska de negativa effekterna av besöksförbudet och fortsätter arbeta för att våra brukare ska känna större delaktighet och gemenskap, säger Mariette Petric.

Resultat Hemtjänsten

Inom hemtjänsten är det 55 % som svarat på enkäten i år, vilket är 5 procentenheter färre jämfört med förra året. Av de som svarat är 87 % sammantaget nöjda med sin hemtjänst, vilket är en ökning med 2 procentenheter från förra året.

Bemötande och förtroende får högt betyg

Bemötande får nästan full pott; hela 99 % av brukarna upplever att de får ett bra bemötande av personalen. Även förtroendet för personalen får högt betyg; 92 % upplever att de känner förtroende för personalen. En av de största förbättringarna i år gäller kontakt. Där är det 15 procentenheter fler som upplever att det är lätt att få kontakt med personalen jämfört med förra året.

Vårt övergripande mål är att våra brukare ska känna sig nöjda. Samtliga medarbetare inom hemtjänsten har arbetat målinriktat och genomfört individuella aktiviteter hos brukarna parallellt med aktiviteter på grupp och organisationsnivå. Det är mycket glädjande att se det goda resultatet av detta arbete, säger Sonny Dahl, verksamhetschef hemvård.

Lika många besväras av ensamhet

Av de som svarat på enkäten är det 54 % som besväras av ensamhet, vilket endast är 1 procentenhet färre än förra året.

Medarbetare inom hemtjänsten arbetar aktivt för att minska känslan av ensamhet hos våra brukare. De är extra lyhörda för enskilda behov och önskemål och lägger mycket fokus på individuella aktiviteter som exempelvis att uppmärksamma högtidsdagar, säger Sonny Dahl.

Brukarundersökning

Varje år genomför Socialstyrelsen den nationella undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” där personer som fyllt 65 år får besvara frågor om hur de upplever sin hemtjänst eller sitt äldreboende. Brukarna kan få stöd av exempelvis anhörig eller god man att besvara enkäten.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-11-03 15.40