Smitta i flera verksamheter inom vård och omsorg

Coronasmittan ökar i hela Västra Götaland. Nu har fler fall bekräftats i verksamheter inom vård och omsorg i Mölndals stad.

Särskilda boenden och hemtjänst

Det finns i dagsläget flera bekräftade fall av coronaviruset covid-19 inom särskilda boenden och hemtjänst.

Åtgärder för att begränsa smittspridning

I berörda verksamheter vidtas åtgärder för att begränsa smittspridning.

Smittspårning pågår och besök till berörda enheter begränsas. Personalen inom såväl hemtjänst som särskilda boenden anpassar insatser och scheman för att minska antal personer som besöker en och samma brukare, berättar Eva Klang Vänerklint, chef för vård- och omsorgsförvaltningen i Mölndals stad.

Provtagning pågår kontinuerligt

Ytterligare misstänkta fall har identifierats inom förvaltningen och provtagning pågår kontinuerligt. Antalet bekräftade fall kan därför komma att öka.

Förvaltningen har skaffat sig erfarenhet och kunskaper under vårens arbete med pandemin. Vi känner oss trygga med att våra medarbetare följer våra basala kläd- och hygienrutiner och har den skyddsutrustning som behövs för att arbeta på ett säkert sätt för våra brukare, säger Eva Klang Vänerklint.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-11-05 15.35