Simhallar och ishallar stänger för allmänheten

Mölndals stad har beslutat att tillfälligt stänga simhallar och ishallar för allmänheten den 6-19 november för att minska smittspridningen av coronaviruset. Anläggningarna kommer att fortsatt vara öppna för skolor samt föreningarnas träningsverksamhet.

Vi upplever att vi har fått fler besökare på våra anläggningar nu, då andra kommuner har valt att stänga sina bad och ishallar.
Vi väljer därför att tillfälligt stänga anläggningarna för att bidra till en minskad smittspridning, säger Mats Nygaard, avdelningschef förening och idrott, Mölndals stad.

Förra veckan beslutade Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götaland om skärpta råd för att minska smittspridningen av coronaviruset. Ett av råden var att avstå från att visats i inomhusmiljöer som bland annat simhallar.

Stängda anläggningar

De anläggningar som kommer vara tillfälligt stängda för allmänheten den 6-19 november är:

Öppet för skola och föreningar

Anläggningarna kommer även fortsatt att vara öppna för skolverksamhet och föreningars träningsverksamhet i enlighet med gällande rekommendationer och direktiv.

I linje med direktiven tycker vi att det är viktigt att kunna fortsätta med skolverksamhet och föreningsdrivna träningar för barn och unga upp till 15 år, säger Mats Nygaard.

Anläggningarna kommer även att fortsätta hålla öppet för bokade mindre grupper.

Övriga idrottsanläggningar i Mölndals stad är tillsvidare öppna för bokad verksamhet med hänvisning till att följa gällande rekommendationer och direktiv. Det gäller idrottshallar, fotbollsplaner och liknande.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad