Vårdhundar ökar gemenskapen på äldreboenden

Vårdhundar är ett mycket uppskattat inslag på våra äldreboenden. Samvaron med hundarna ger mycket mer än bara glädje.

Vårdhund i Mölndal

Sigge och Alvin arbetar tillsammans med sin förare, Jennifer Andersson, för att skapa gemenskap och ökad livskvalitet för dig som bor på ett äldreboende i Mölndals stad.

Vårdhundsteamet gör både individuella besök och ordnar aktiviteter i grupp.

Aktiviteten Hundkul

I aktiviteten Hundkul kan du umgås med andra som bor på äldreboendet. Tillsammans utför ni olika moment i samspel med vårdhundarna, som exempelvis spela bowling eller kasta ring. En annan populär aktivitet är promenader tillsammans med hundarna.

Fokus ligger inte på prestation utan på en mysig samvaro. Resan är målet, säger Jennifer Andersson, vårdhundsförare på vård- och omsorgsförvaltningen.

Bidrar till gemenskap

En viktig del av aktiviteten Hundkul är samtalsämnet och gemenskapen.

Genom Hundkul kan du hitta nya bekantskaper. Aktiviteten bidrar till gemenskap. Hundarna ger dig något att prata med grannen om, berättar Jennifer.

Ökar välbefinnandet

Kontakten och samvaron med vårdhundarna ger ett ökat välbefinnande. Vårdhunden fungerar som en vän, någon som kravlöst lyssnar och tröstar vid behov. Hunden kan också avleda uppmärksamhet från exempelvis oro och förbättra koncentrationen.

De olika övningarna utförs i syfte att träna upp exempelvis balans, koncentration, motorik och minne, förklarar Jennifer.

Vill du träffa en vårdhund?

Du som bor på ett äldreboende i Mölndals stad kan anmäla ditt intresse för att träffa en vårdhund. Kontakta personalen på din enhet så hjälper de dig.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad