Du fulspolar väl inte?

I Mölndal har vi ett bra avloppssystem. Men avloppet är inte byggt för att ta hand om skräp, fett, olja eller kemikalier. Den 19 november uppmärksammar FN Världstoalettdagen.

Enbart det som kommer inifrån kroppen (kiss, bajs, kräks) och toalettpapper ska ner i avloppet. Allt annat förgiftar vattnet, förstör naturen och ger stopp i ledningar och pumpstationer.

Fel sak i avloppet orsakar stopp

Trasor, lindor, naglar, våtservetter, hushållspapper, bindor, tops, textilier och annat som fulspolas ner orsakar stopp i Mölndals avloppspumpstationer.

– Ett stopp innebär dels att vår driftspersonal behöver lägga tid på att åka och rensa och laga pumparna, vilket kostar pengar och tar tid från andra viktiga uppgifter. När det blir stopp finns det även en liten risk att vi är tvingade att låta avloppsvatten orenat rinna ut i vattendragen, säger Anna Welin Lindsten, enhetschef Drift VA på tekniska förvaltningen.

För att i möjligaste mån undvika risken för utsläpp och ökade kostnader så gäller det för invånarna att inte spola ner sådant som inte ska ner i avloppet. Allt som inte har passerat kroppen eller inte är toalettpapper ska till andra platser.

Fett orsakar stopp

Även fett och olja kan orsaka stopp. Häll därför inte ut matolja, frityrolja eller stekfett i avloppet, och inte heller överbliven olja från inlagd mat, till exempel soltorkade tomater.

  • Samla olja från matlagning i en flaska eller dunk och lämna in på återvinningscentralen så blir det nya produkter (märk flaskan med matfett) eller släng i brännbart restavfall.
  • Torka ur stekpannan med papper innan du diskar den.
  • Torka gärna av knivar som har smör på sig innan du diskar.

Kemikalier skadar miljön

Det finns även andra saker som du inte ska spola ner. Till exempel mediciner, målarfärg, lösningsmedel och andra kemikalier.

Häller du ut det i avloppet eller en dagvattenbrunn förstör du miljön då det skadar djur- och växtliv i vattnet samt förstör avloppsreningsverkets reningsprocess.

Naturligtvis är vatten som du städat, tvättat eller diskat med och har t.ex. såpa eller diskmedel i okej att hälla ut i avloppet. Men töm inte ut oanvända sådana medel i avloppet.

Lösningsmedel, lacknafta och likannde ska aldrig ner i avloppet!

Fakta fulspolning

Gryaab på Hisingen tar hand om avloppsvattnet från Mölndals kommun. Varje år får de rensa ca 1 000 ton skräp från sina filter. Det är skräp som spolats ner och inte fastnat i pumpstationer på vägen ifrån de kommuner som är anslutna till reningsverket. Skräp som spolas ner i toaletten fulspolas.

Det som fulspolas mest är:

  • Hushållspapper
  • Våtservetter
  • Naglar
  • Fimpar och snus
  • Tops/bomullspinnar
  • Trasor
  • Kemikalier inkl målarfärg

Om du fulspolar, går det även åt mer energi för att rena vattnet vilket också påverkar miljön.

Fakta Världstoalettdagen

Den 19 november varje år är det världstoalettdagen. Dagen instiftades av World Toilet Organization 2001 och är sedan 2014 en officiell FN-dag.

Dagen ska uppmärksamma den globala sanitetskris som det innebär när en tredjedel av världens befolkning saknar tillgång till toalett och ett välfungerande avlopp. I samband med klimatförändringarna blir problemet ännu större.

Läs mer om Världstoalettdagen.

Att alla ska ha tillgång till rent vatten och santitet är ett av de globala hållbarhetsmålen.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad