Senaste nytt från kommunfullmäktige

Onsdagen den 18 november hade kommunsfullmäktige möte och tog beslut om budget för 2021 och plan för 2022-2023. Kommunfullmäktige beslutade också om reviderad VA- och renhållningstaxa samt om att gå in i ett samverkansavtal för gemensam familjerättsverksamhet.

Budget för 2021 och plan för 2022-2023

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag, det vill säga GrönBlå Samverkans budget.

Revidering av VA-taxa och renhållningstaxa

Kommunfullmäktige beslutade om ny VA-taxa och renhållningstaxa för 2021. Renhållningstaxan höjs med fem procent och VA-taxan för brukningsavgifter höjs med sex procent.

Gemensam familjerätt för tre kommuner

Kommunfullmäktige godkände avtalssamverkan för familjerätten inom socialtjänsten med Härrydas kommun och Partille kommun. Med ett gemensamt avtal väntas familjerätten för de tre kommunerna bli mer robust, vilket ökar rättssäkerheten och effektiviteten.

Kontakt

Kommunfullmäktige
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad