Senaste nytt från kommunstyrelsen

Onsdagen den 26 november hade kommunstyrelsen sammanträde. Det togs beslut om en extra julgåva till stadens medarbetare, besöksnäringsstrategi och en förstudie presenterades.

Extra gåva som uppskattning till medarbetare

Det har i år varit ett ansträngt läge för många medarbetare. För att visa uppskattning till stadens medarbetare beslutade kommunstyrelsen om en förhöjd julgåva till medarbetare på 1000 kronor.

I vanliga fall får alla anställda i Mölndals stad i julgåva på ett gåvokort som är värt 222 kr samt jullunch/julbord till ett värde av max 375 kr/person - en summa på 597 kronor.

Jag är glad över att våra politiker valt att ge en symbolisk uppskattning genom ett ökat belopp till alla, vi är tillsammans väldigt stolta och imponerade över det arbete som gjorts och görs under coronatiden, säger stadsdirektör Mio Saba Sjösten om beslutet.

  • Extra gåva som uppskattning till stadens anställda på grund av pandemin.

Besöksnäringsstrategi för Mölndals stad

Kommunstyrelsen beslutade om en strategi för besöksnäringen - ett övergripande dokument som beskriver hur staden ska arbeta med strategiska besöksnäringsfrågor på ett konkret, långsiktigt
och målinriktat sätt.

Fler nyanlända kvinnor i arbete

En förstudie för social investering med inriktningen att fler
nyanlända kvinnor kommer i arbete, presenterades för kommunstyrelsen. I förstudien föreslås en satsning inom området. I förra veckan togs beslut om budget 2021 och däri inryms satsningen som förstudien föreslår.

Kontakt

Kommunstyrelsen
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad