Extra föreningsstöd för corona

I dagarna betalar Mölndals stad ut ett extra föreningsstöd till 24 föreningar som stöd i coronapandemin. Alla föreningar inom kultur- och fritidsområdet har haft möjlighet att söka bidraget under oktober.

Pandemin ger ekonomiska konsekvenser

Många föreningar har drabbats ekonomiskt av coronapandemin. Därför har kommunstyrelsen inrättat ett speciellt stöd för att lindra effekterna av corona för föreningslivet i Mölndal. De bidrag som betalas ut nu gäller förlorade intäkter och ökade kostnader till följd av corona under tiden mars till september 2020.

Vi hoppas att detta stöd bidrar till att föreningarna i Mölndals stad tar sig igenom pandemin på bästa möjliga sätt. Och förstås att deras viktiga verksamheter kan fortsätta att bedrivas på ett fullgott sätt även när vi tillsammans tagit oss igenom denna tuffa utmaning, säger Mats Nygaard, avdelningschef på förening och idrott.

Mölndals stad fortsätter följa utvecklingen

Det är olika typer av föreningar som får det extra bidraget, till exempel idrottsföreningar, hembygdsföreningar och hantverksföreningar. Idrottsföreningarna har även haft möjlighet att söka stöd från Riksidrottsförbundet. Hur stort stöd de fått därifrån påverkar storleken på deras bidrag från Mölndals stad. De övriga föreningarna har ännu inte haft någon möjlighet att få statliga stöd.

Vi återkommer i början av 2021 med mer information om hur Mölndals stad kan fortsätta stötta föreningar med liknande insatser. Pandemin ser ju tyvärr ser ut att fortsätta ett tag till, säger Åsa Tollbom, tillförordnad avdelningschef på museum, konst och kultur.

Föreningar som fått extra stöd

Här är listan på de föreningar som har sökt och beviljats extra föreningsstöd för corona:

 • FK Herkules
 • Fässbergs IF
 • IF Mölndal Fotboll
 • IF Mölndal Hockey
 • IK Uven
 • IK Västra Mölndal
 • Jitex Mölndal BK
 • Kållereds sportklubb
 • Kållereds boxningsklubb
 • Lindome GIF
 • Lindome Innebandyklubb
 • Mölndals Handbollförening
 • Mölndals Innebandyförening
 • Teaterhuset Mölndal
 • West Coast Taekwondo klubb
 • Åby Badmintonklubb
 • Ekebackens pensionärsslöjdare
 • Hantverksstugan i Lindome
 • Konstkollektivet
 • Kållereds hembygdsförening
 • Lindome Hembygdsgille
 • Lingårdens vävstuga
 • Mölndals hembygdsförening
 • Studieförbundet vuxenskolan GR Sydost

Insatser under året

Utöver det extra föreningsstödet har Mölndals stad gjort ett antal insatser för att underlätta för föreningslivet under året:

 • Medlems- och aktivitetsbidraget förblir oförändrat jämfört med förra året för de föreningar och studieförbund som gått ned i antal medlemmar eller deltagartillfällen på grund av coronapandemin. (De som eventuellt ökat får bidrag baserat på det nya antalet.)

 • Ingen avbokningsavgift för lokaler, anläggningar och mötesplatser utgår sedan den 12 mars i år och tills vidare.

 • Dispens med att skicka in av årsmötet godkänd verksamhets­berättelse för bidragsgivning med mera.

 • Möjlighet till anstånd och/eller avbetalningsplan om förening skulle få problem med att betala hyra till Mölndals stad.

 • Finansiering av sommarlovsaktiviteter för barn och unga med extra ersättning för de föreningar som tidigare anmält sig och deltar med aktiviteter.

Kontakt

Mats Nygaard
Avdelningschef, förening och idrott
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 16 44
mats.nygaard@molndal.se

Åsa Tollbom
Tillförordnad museichef Mölndals stadsmuseum
T.f. avdelningschef museum, konst och kultur
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 16 28
asa.tollbom@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad