Höjd risk för fågelinfluensa

Flera fall av fågelinfluensa har upptäckts hos både tama och vilda fåglar i bland annat Nederländerna och Tyskland den senaste tiden. I Sverige har fågelinfluensa konstaterats hos en kalkonbesättning i Skåne. Därför har Jordbruks­verket beslutat att höja skyddsnivån från nivå 1 till nivå 2 för att skydda svenska fågelbesättningar.

Skyddsnivå 2 gäller i hela Sverige

Det innebär att:

  • Du som håller fjäderfä eller hägnat vilt ska hålla dem inomhus. Om detta inte är möjligt av djurskyddsskäl kan ankor, gäss och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men fåglarna ska ges foder och vatten inomhus eller åtminstone under tak.

  • Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska hållas inhägnade. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus.

  • Det är förbjudet att ställa ut och tävla med fåglar.

Det är viktigt att du som djurhållare är uppmärksam på förändringar av hälsoläget i din besättning för att tidigt upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad