Så åtgärdar vi trasig gatubelysning

Just nu kommer många felanmälningar om belysning. Så här arbetar staden med gatubelysningen.

När det gäller gatubelysning, det vill säga lampor utmed gator, gångbanor och cykelvägar, gör Mölndals stad en årlig översyn under augusti och september. Då byter vi alla trasiga lampor.

Under resten av året åtgärdar vi en trasig lampa enligt en beslutad åtgärdstid efter att vi fått in felanmälan. Mölndals stad har ingen automatisk övervakning om en gatulampa är släckt. Vi behöver din hjälp med att få in felanmälningar. Tack för att du rapporterar trasig gatubelysning.

Hur tänds gatubelysningen

Gatubelysningen styrs av dagsljuset. En sensor känner av hur ljust det är och när det börjar bli mörkt så tänds lamporna. Det blir motsvarande på morgonen och lamporna släcks när det är tillräckligt ljust.

För elljusspåren tänds de också när det blir mörkt men är släckta under natten.

Vad händer när du felanmäler gatubelysning

När vi får in en felanmälan registreras det i vårt belysningssystem. Information skickas till vår entreprenör Vattenfall som åtgärdar lampan enligt våra åtgärdstider.

Hur lång tid tar det efter felanmälan?

Det beror på var den trasiga lampan finns och hur många trasiga lampor det är. Till exempel:

  • Två eller fler trasiga lampor vid tunnlar, hållplatser, övergångsställen och trappor byts så fort som möjligt.
  • Två eller fler trasiga lampor på cykelbanor ska bytas inom 3 dagar.
  • Enstaka trasiga lampor vid tunnlar, hållplatser, övergångsställen, trappor, cykelbanor, lekplatser och parker byts inom en vecka.

Se hela åtgärdstidslistan för gatubelysning.

Varför går lamporna sönder?

Den vanligaste orsaken är att lampan är gammal och därmed är utsliten.

Felanmäl trasig belysning

Alla åtgärdstider utgår från när vi får in felanmälan.

Lämna felanmälan digitalt, markera platsen på kartan eller ange adress. Då blir det lättare för vår entreprenör att åtgärda felet i rätt tid. Vill du ringa in och anmäla felet så ringer du Kontaktcenter Mölndal 031- 315 10 00.

Återkommande fel

Även om staden har bytt en trasig lampa kan lampan gå sönder igen. Om det är kort tid efter att lampan bytts kollar vår entreprenör om det är något annat än själva lampan som är fel och byter då det. Det kan vara själva armaturen, kablar eller liknande.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad