Årets strandskyddsprojekt avslutat

Under hösten 2020 genomförde Miljöförvaltningen ett tillsynsprojekt med fokus på strandskyddslagstiftningen i Mölndal

Projektet är ett fokusområde i den löpande tillsynen som Miljöförvaltningen utför. Under 2019 startades denna tillsyn i området kring Västra Ingsjön. I år fortsatte det från mynningen mellan sjön och Lindomeån och väster ut. 7 större fastigheter besöktes varav 1 hade potentiella överträdelser. Det ärendet kommer gå vidare med miljöskyddshandläggning då överträdelserna inte är förbjudna i strandskyddslagstiftningen. Inga överträdelser i årets projekt, vilket är mycket positivt.

Under 2021 kommer ett nytt projekt startas upp och tar vid där det förra slutade. Alla fastigheter inom strandskyddat område kommer ingå i tillsynen under åren som kommer.

Syftet med strandskyddslagstiftningen är att se till att byggnader, bryggor eller anläggningar inte hamnar för nära vatten eller byggs så att det kan verka privatiserande.

Strandskyddet finns för att bevara allmänhetens tillgång till stränder och vattendrag samt för att bevara växt- och djurlivet

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad