Klartecken för klimatlöften

I nio klimatlöften höjer nu Mölndals stad ambitionen för att bidra till en bättre miljö. Det är kommunstyrelsen som står bakom detta viktiga beslut och det grundar sig i den regionala klimatstrategin Västra Götaland Klimat 2030. Målet är att klimatutsläppen i Västra Götaland ska minska med 80 procent till år 2030.

Kristian Vramsten

Kommunerna har en viktig roll för att klimatmålen ska nås och nu lanseras satsningen Kommunernas klimatlöften. Kommunernas klimatlöften består av 20 olika åtgärder som är väl beprövade och som kan ge stor utsläppsminskning. Varje kommun väljer ut ett antal klimatlöften som ska genomföras under 2021, med stöd av Västra Götalandsregionen och länsstyrelsen.

Nio klimatlöften under 2021

Flera av klimatlöftena är arbetssätt som Mölndals stad redan använder sig av. Under 2021 ska Mölndals stad genomföra nio klimatlöften, som innebär ambitionshöjningar för staden:

  • Införskaffa miljöbilar
  • Återanvända möbler
  • Möjliggöra för Mölndalsborna lån och hyra i stället för att köpa
  • Minska matsvinn
  • Minska byggnaders klimatbelastning över hela livscykeln
  • Öka produktionen av solel
  • Arrangera aktiviteter till allmänheten om klimat

Var med när kommunernas klimatlöften lanseras

Den 16 december klockan 15.30-16.30 direktsänds det event där kommunernas klimatlöften lanseras.

Kontakt

Kommunstyrelsen
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad