Vaccin mot covid-19 till riskgrupper

Du som bor på äldreboende, eller tillhör riskgrupp och har omsorg i hemmet, kommer att erbjudas vaccin mot covid‑19 i januari 2021.

Vårdpersonal på väg att ge vaccin i armen på en annan person. Foto: VGR

Äldre och riskgrupper prioriteras

I januari 2021 kommer Mölndals stad att påbörja vaccinering enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning för vaccination mot covid-19 .

Det innebär att du som bor på äldreboende, eller tillhör riskgrupp och har hemtjänst, kommer att vaccineras i första hand.

Vaccinering är frivilligt

Det är frivilligt att vaccinera sig mot covid-19. Du som bor på äldreboende, eller är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård, kommer att erbjudas vaccinering av sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården i Mölndals stad.

Förberedelser och planering pågår

Just nu pågår förberedelser inom hälso- och sjukvården i Mölndals stad för att kunna starta vaccineringen när det är dags. En planering för bemanning och genomförande håller på att ta form.

Det känns väldigt bra att vi snart har ett vaccin till våra äldre och riskgrupper. Våra sjuksköterskor gör nu en kartläggning för att se hur många som vill vaccinera sig och hur vaccineringen kan genomföras på bästa sätt. Vi ser fram emot att kunna sätta igång så snart vi får vaccinet, säger Karin Blomqvist, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad