Munskydd införs inom vård och omsorg

Västra Götalandsregionen rekommenderar munskydd i samtliga vårdnära verksamheter. Vård- och omsorgsförvaltningen har gjort förberedelser och är nu redo för att börja arbeta enligt de nya rekommendationerna.

Heltäckande visir och vätskeavvisande munskydd

Enligt de nya rekommendationerna från Västra Götalandsregionen, VGR, ska personal använda både heltäckande visir och vätskeavvisande munskydd 11R i verksamheter som bedriver vård och omsorg.

Visir och munskydd ska användas både vid vårdnära arbete med brukare, oavsett om det finns misstänkt smitta eller inte, samt i personalutrymmen där inte tillräckligt avstånd på två meter kan hållas.

Förberedelser för att införa munskydd

Det behövs en stor mängd munskydd för att kunna arbeta enligt de nya rekommendationerna. Rutiner för inköp, leveranser och avfallshantering har setts över och kunskaper om hantering av munskydd ska uppdateras.

Ett munskydd ska bytas direkt om det blir fuktigt eller om du råkar vidröra det. All omsorgspersonal ska uppdatera sina kunskaper i rätt hantering av munskydd så att vi kan fortsätta arbeta på ett så säkert sätt som möjligt utan ökad risk för smittspridning eller onödig förbrukning, förklarar Karin Blomqvist, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad