Snabbtester för covid-19 utökas inom vård och omsorg

Att använda snabbtest som smittkontroll för personal som arbetar på äldreboende har fungerat bra. Nu införs snabbtester för covid-19 i samtliga verksamheter inom vård och omsorg.

Smittkontroll skapar trygghet

I slutet av december började snabbtest av covid-19 införas på prov i två äldreboenden. Personalen har tagit ett snabbtest inför varje arbetspass för att säkerställa att de är helt friska när de arbetar. Snabbtestet ger svar inom 15 minuter.

Snabbtesterna har fungerat mycket bra och alla medarbetare har snabbt kommit in i den nya rutinen. Det skapar trygghet för både personal och brukare att vi nu kan säkerställa att personalen som arbetar är frisk, säger Anna Essle Bennerdt, en av fyra enhetschefer på Lackarebäcks äldreboende.

Snabbtester införs i samtliga verksamheter

Efter den lyckade provperioden på äldreboenden har det nu blivit dags att införa snabbtester i övriga verksamheter inom vård och omsorg, som exempelvis hemtjänst och funktionsstöd. Även besökare till verksamheterna kommer att kunna göra snabbtest inom kort.

Snabbtesterna har visat sig vara ett mycket effektivt och värdefullt verktyg för att bromsa smittspridning i våra verksamheter. Vi ser fram emot att kunna erbjuda snabbtest även till besökare snarast möjligt så att närstående kan träffas igen på ett säkert sätt, säger Eva Klang Vänerklint, chef för vård- och omsorgsförvaltningen.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad