Distans- och fjärrundervisning införs i åk 7-9

Från och med måndag den 11 januari 2021 kommer årskurs 7-9 att övergå till distans-och fjärrundervisning. Beslutet gäller till och med 24 januari.

Västra Götalandsregionen befarar en ökad smittspridning vid skolstart när många återvänder till sina arbetsplatser och när skolorna öppnar på nytt efter jullovet.

För att undvika trängsel i skolans lokaler och i kollektivtrafiken på morgonen har vi beslutat om distans- och fjärrundervisning för åk 7-9 fram till 24 januari. Elever som är i behov av närundervisning kommer att undantas från beslutet. Rektor beslutar utifrån elevens behov av stöd. 

Förhoppningen är att vi i och med detta kan undvika smittspridning och att elever snart kan återgå till fysisk undervisning igen.

Vi ser detta som en tillfällig åtgärd i ett allvarligt läge och hoppas att alla elever kan återgå till skolan inom kort. Vi vet hur viktig skolgången är för eleven, både för tryggheten och för att få lära sig och utvecklas, säger Fredrik Hellsten, förvaltningschef på Skolförvaltningen.

För elever från förskoleklass till årskurs 6 gäller undervisning som vanligt, med viss covidanpassad undervisning, och alla elever som tillhör grundsärskolan har också sin skolgång som vanligt.

Under perioden kan eleven få skolmat, trots att undervisningen sker i hemmet. Vi diskuterar hur detta ska göras på ett smittsäkert sätt och återkommer med information under dagen (fredag den 8 januari).

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad