Ny e-tjänst för inlämning av inkomstuppgift inom vård och omsorg

Du som får insatser i form av service, omsorg eller stöd kan nu skicka in underlag för uträkning av avgifter via en ny e-tjänst.

Avgifter inom vård och omsorg

Du som exempelvis har hemtjänst eller bor på ett särskilt boende betalar en avgift för de insatser du får i form av service, omsorg och stöd. Hur mycket du betalar i omsorgsavgift beror på din inkomst och vilka insatser du får.

Inkomstförfrågan via e-tjänst

Om du skickar in uppgifter om din inkomst, en så kallad inkomstförfrågan, kan vi göra en individuell beräkning av din avgift så att den är anpassad till dina ekonomiska förutsättningar.

Nu finns en ny e-tjänst, Inkomstförfrågan för beräkning av avgift inom vård och omsorg, där du kan skicka in uppgifter om din inkomst digitalt.

Sparar tid, pengar och miljöresurser

Om du inte har tillgång till dator kan du förstås fortfarande skicka in inkomstförfrågan via blankett Pdf, 2 MB..

Men det finns flera goda skäl till att välja e-tjänsten istället för att använda pappersblanketter:

 • Snabbare hantering
  Ärendehanteringen blir kortare vilket innebär att du får rätt avgift snabbare och slipper korrigera i efterhand.
 • Sparar skattemedel
  Eftersom e-tjänsten är effektivare så behövs färre resurser, vilket sparar skattemedel.
 • Skickas direkt
  Du kan skicka in formuläret direkt från din dator eller mobiltelefon. Du behöver varken använda kuvert eller ta dig till en brevlåda för att posta.
 • Miljövänligt
  Det behövs varken papper eller transporter för att använda e-tjänsten.

Inkomstförfrågan är frivillig

Det är frivilligt att uppge inkomstuppgifter genom att besvara inkomstförfrågan. Om du väljer att avstå kommer respektive insats att faktureras utifrån de belopp som är fastställda enligt Mölndals stad i broschyren för Avgifter för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning Pdf, 2 MB..

Avgifterna justeras varje år

Justering av avgifter sker vid varje årsskifte beroende på att prisbasbeloppet ändras. När avgifterna har justerats så gäller den nya avgiften från och med 1 februari aktuellt år.

E-tjänster och blanketter i Mölndals stad

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad