"Snabbtesterna är ett viktigt verktyg i kampen mot covid-19"

Innan varje arbetspass erbjuds personal inom vård- och omsorgsförvaltningen antigentester, även kallat snabbtester, för att få reda på om de bär på viruset covid‑19 eller inte. Det har visat sig vara mycket effektivt för att minska smittspridning.

”Ett viktigt verktyg i kampen mot covid-19”

Mölndals stad var en av de första kommunerna i Sverige att införa snabbtester. Nu undersöker fler kommuner möjligheterna att införa tester.

Snabbtesterna är utan tvekan ett viktigt verktyg i kampen mot covid-19, och de ska tas inför varje arbetspass för att verkligen göra skillnad. En medarbetare som testas negativ idag kan vara smittad imorgon. Genom täta kontroller förhindrar vi smittspridningen effektivt. Jag kan starkt rekommendera andra kommuner att införa snabbtester enligt vårt koncept,” säger Eva Klang Vänerklint, chef för vård- och omsorgsförvaltningen.

Smittspridningen har minskat väsentligt

Sedan snabbtesterna började erbjudas till såväl personal som besökare har smittspridningen minskat väsentligt inom förvaltningen.

Men det finns även fler fördelar med testerna. Snabbtesterna skapar trygghet för både personal, brukare och anhöriga eftersom det nu går att säkerställa att de själva, eller personen de träffar, inte bär på viruset covid‑19. Samtidigt minskar också risken för oavsiktlig smitta i samhället eftersom personen som testas positiv stannar hemma, vilket minskar risken för spridning av viruset till andra.

Används i alla verksamheter

För att minska smittspridningen införde vård- och omsorgsförvaltningen snabbtester på prov i december. I god samverkan med Distriktsläkarna Mölndal Vårdcentral och BVC fick förvaltningen igång hanteringen på ett fantastiskt sätt.

Det visade sig fungera så väl att förvaltningen beslutade att utöka användningen. Nu används snabbtester i samtliga verksamheter inom Vård- och omsorgsförvaltningen i Mölndals stad.

Snabbtest före varje arbetspass

Testerna erbjuds till personal innan varje arbetspass för att se om de bär på viruset covid-19 eller inte.

Testerna genomförs i ett avgränsat utrymme på arbetsplatsen dit medarbetaren går innan arbetspasset börjar. Skulle snabbtestet visa på smitta lämnar medarbetaren omedelbart arbetsplatsen utan att behöva komma i kontakt med någon annan.

Statistiken hittills visar att över 50 medarbetare burit på smittan utan några som helst symtom. Tack vare snabbtesterna lyckas vi identifiera dessa snabbt och på så sätt skydda både brukare och andra medarbetare, säger Eva Klang Vänerklint.

Noggrant utvalda test

Snabbtesterna är noggrant utvalda i samråd mellan medicinsk ansvarig sköterska i kommunen och medicinsk ansvarig läkare på Distriktsläkarna. Testerna uppfyller Folkhälsomyndighetens krav och fångar upp till 97% av smittsamma individer.

Enligt rekommendation från smittskyddet ska alla positiva snabbtester ändå verifieras med ett så kallat PCR-test som görs på bland annat vårdcentraler.

Hittills har huvudparten av alla PCR-test gett samma resultat som snabbtesterna, vilket visar att de snabbtester som används inom Vård- och omsorgsförvaltningen i Mölndals stad är mycket tillförlitliga, säger doktor Cornel Popa, ansvarig läkare på Distriktsläkarna Mölndal Vårdcentral och BVC.


Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad