Delvis återgång till närundervisning för elever i årskurs 7-9

Från och med den 1 februari återgår elever i årskurs 7-9 delvis till skolan för närundervisning. Närundervisningen kommer växelvis att kombineras med fjärr- och distansundervisning. Beslutet gäller till och med den 14 februari 2021.

Varför ska eleverna gå tillbaka till skolan?

Smittskydd Västra Götaland rekommenderar från och med den 24 januari inte längre en generell distansundervisning för högstadiet. Smittläget för covid-19 i Västra Götaland har dämpat sig något men läget är fortsatt ansträngt och kräver fortfarande stor försiktighet.

Skolans verksamhet behöver bedrivas utan risk för trängsel vare sig bland lärare eller elever, där skolorna i staden behövde mer tid för att göra lokala anpassningar.

Vi förlängde beslutet om fjärr- och distansundervisning ytterligare en vecka, för att kunna ha tid att genomföra vissa anpassningar. Från och med nästa vecka kommer vi att följa Smittskydd Västra Götalands rekommendation och återgå till en kombination med närundervisning och med fjärr- och distansundervisning för alla elever i åk 7-9, förklarar Fredrik Hellsten, förvaltningschef på Skolförvaltningen.

Vad betyder detta för vårdnadshavare och elever?

  • Under perioden 1 februari -14 februari 2021 ska minst 20 procent av eleverna i årskurs 7-9 återgå till närundervisning på plats i respektive skola. Detta innebär att minst 20 procent av eleverna kommer befinna sig på skolan och resterande elever kommer att studera hemifrån.
  • Eleverna i årskurs 7-9 kommer att få undervisning både på plats i skolan och via fjärr- och distansundervisning.
  • Elever i grundsärskola kommer att ha undervisning på skolan som vanligt. Vad som gäller för elever i behov av särskilt stöd kommuniceras av varje skola.

Hur vet jag när eleven ska gå till skolan?

Klasserna är olika stora, lokalerna varierar i storlek och pedagogerna har olika förutsättningar. Varje skola bestämmer när eleverna ska få sin undervisning på skolan och när de ska få undervisning på distans.

Vi utgår från Smittskydd Västra Götalands rekommendationer om risk för trängsel. Varje skola vet vilka anpassningar som behöver göras och där kommer rektorn att informera vårdnadshavare på respektive skola, säger Fredrik Hellsten, förvaltningschef.

Du som vårdnadshavare kommer att få information från ditt barns skola om hur undervisningen kommer att gå till och när eleven ska gå till skolan. Inom kort kommer även information om hur du anmäler matbehov för din elev för de dagar eleven studerar hemifrån.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad