Mitt i krisen - Karin berättar

Karin Blomqvist arbetar som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Mölndals stad. Hon är ansvarig för patientsäkerheten i staden och arbetar bland annat med att förebygga vårdskador. Nu berättar hon om sina upplevelser av att vara en hjälte mitt i krisen.

Karin blev snabbt en nyckelperson i arbetet med pandemin.

I början av pandemin hamnade ganska mycket på min funktion som MAS. Vi var ju en av de kommuner där vi tidigt drabbades och fick in smittan på ett av våra boenden, tyvärr. Pressen och oron från brukare, personal och anhöriga var stor och det krävdes en tydlig samordning.

Karin berättar att arbetet var oerhört intensivt och att en stor del av arbetet gick ut på att besvara frågor och att lugna.

Det var svårt i början, för ingen hade svaren. Jag fick frågor och hade inte heller alltid svaren, det var en period av mycket sökande, många möten och samverkan med olika aktörer för att säkerställa rätt hantering och tillräckligt goda svar. Ett absolut pressat läge, men också lärorikt.

Viktigt att komma ihåg det ljusa och positiva

Ett nytt år innebär inte att pandemin är över utan vi lever ännu i en vardag med restriktioner och riktlinjer. Under pandemin har många tyvärr gått bort och läget är fortsatt allvarligt med många inlagda på intensivvårdsavdelningar runtom i Sverige.

Det är lätt att fastna i det negativa men det finns också solskenshistorier. Karin tycker det är viktigt att stanna upp och reflektera.

En särskild stund jag minns är när jag fick ett samtal om att en smittad brukare på nästan 100 år tillfrisknat. Det är helt otroligt, brukaren blev frisk. Där i början av pandemin så var det en fantastisk känsla, att veta att även våra äldre kan tillfriskna från covid-19, och många blir faktiskt friska, det är viktigt att komma ihåg det, berättar hon.

Kunskapsglapp – diskmedel och tvål effektivt

Mycket resurser har lagts på att säkerställa att personal får samma baskunskaper om viruset och en grundlig utbildning i hur skyddsmaterial ska användas och när. Samtidigt poängterar Karin att hon tror att det finns ett kunskapsglapp i samhället om viruset.

Vi ser på presskonferenser att ansvariga myndigheter dagligen får frågor kring hur vi skyddar oss bäst från smittan. Svaret har alltid varit att vi ska hålla fysisk distans och tvätta händerna. Det är det mest effektiva sättet eftersom viruset är förpackat i ett slags fetthölje som enkelt tvättas bort med någon droppe diskmedel eller tvål och varmt vatten. Då förstörs och oskadliggörs viruset på händerna, det är inte så mycket svårare än så, säger Karin Blomqvist.

Inga genvägar – håll ut

Beslutet att införa snabbtest (antigentest) inför varje arbetspass i våra verksamheter har varit fantastiskt i kampen mot smittspridningen. Det har gett oss ett extra verktyg och tillsammans med de nu kända restriktionerna; håll avstånd, stanna hemma om du har minsta symtom och tvätta händerna.

Vi är nu mitt uppe i vaccineringarna. Karin ser fram emot att vaccineringarna ska ge effekt och att läget äntligen går i en mer positiv riktning. Just nu pågår vaccination av vårdpersonal och äldre i riskgrupp.

Det är verkligen efterlängtat. Vaccinet kommer att hjälpa många och vi är alla i det här tillsammans, vi har alla ett enskilt ansvar att fortsätta hålla i och hålla ut. Det finns inga genvägar.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad