Meningsfull fritid för fler unga

Mölndals stad inleder ett tvåårigt samarbete med Passalen, en förening som arbetar med att inkludera barn och unga med funktionsvariationer i fritidsverksamhet.

Syftet med samarbetet är att fler unga med funktionsvariationer ska ha möjlighet att ta del av och påverka stadens fritidsutbud.

Unga med funktionsvariationer i Mölndal önskar sig fler olika tillgängliga aktiviteter. Det visar en kartläggning från 2019.

Vi är jätteglada att vi kan starta detta arbete tillsammans med Passalen. I Mölndals stad arbetar vi ständigt med att utveckla våra verksamheter för att bli mer inkluderande för alla, säger Johanna Nygren, folkhälsosamordnare på Mölndals stad och projektledare för satsningen. Med hjälp av Passalens kunskaper och långa erfarenhet hoppas vi att vi snabbare kan nå våra mål, stärka självständigheten hos målgruppen och få mer inkluderande fritidsverksamheter i Mölndal. 

Sedan 2020 är FN:s konvention om barns rättigheter svensk lag. Där står bland annat att alla barn har rätt till en meningsfull fritid, men för unga med funktionsvariationer kan det var ett stort steg att komma iväg på aktiviteter.

En del unga står utan fritidsaktiviteter och ett socialt sammanhang. Vårt arbetssätt är ett komplement till kommunens eget arbete. Tillsammans får vi ett resultat kring målgruppens delaktighet, säger Ia Kjellsdotter, verksamhetsledare i Passalen.

Uppsökande verksamhet och utbildning

Passalen arbetar uppsökande och lotsar barn och unga till det ordinarie fritidsutbud Mölndal redan erbjuder och följer med ut i verksamhet för att stötta i mötet med personal och andra barn och unga.

En av deltagarna i Passalen Göteborg men som bor i Mölndal är väldigt nöjd med att Passalen nu startar i hennes hemkommun.

Det bästa med Passalen är att alla är välkomna, precis som man är, säger Helena Eriksson.

Medarbetare inom Mölndals stads fritidsverksamheter kommer att arbeta tillsammans med Passalens projektledare och ungdomsledare och även få utbildning i bland annat lågaffektivt bemötande och neuropsykiatriska diagnoser. I projektet ingår också ett utvecklande arbete inom flera av kommunens verksamheter för att stärka rättigheterna hos målgruppen och tillgängliggöra fritidsutbudet ytterligare.

Tvåårigt samarbete

Kultur- och fritidsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen har tillsammans med Passalen ingått ett så kallat IOP, idéburet offentligt partnerskap. Samarbetet finansieras av statliga medel för att förebygga psykisk ohälsa och avtalet är skrivet på två år.

Passalen Mölndal är redan igång och de första aktiviteterna kommer att starta under sportlovet vecka 7.

Mer information om Passalen

Kontakt

Passalen
Anna Jedenius
Projektledare Mölndal
anna@passalen.se
0709- 93 01 06

Dela på:

Senast uppdaterad