Vaccinering fortsätter trots försening

Väntan på vaccinleveransen fortsätter. I två veckor har de cirka 150 brukare som inte fått någon första vaccindos väntat och inte heller nästa vecka kommer doserna vara på plats. Under tiden fortsätter vaccineringen med dos 2 enligt plan.

Vi hade hoppats vara klara med första vaccin-dosen till alla våra brukare vid det här laget. Så det känns väldigt tråkigt att leveransen blir ytterligare försenad till kommunerna inom regionen. Men vi står redo att starta upp vaccineringen snabbt så fort leveransen kommer och under tiden är vi tacksamma att leveranser av dos 2 fortsätter enligt plan och vaccinationsarbetet att ge dos nummer 2 fungerar smidigt, säger Karin Blomqvist, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

200 doser anländer efter helgen och kommer användas som dos två till de brukare som redan har fått sin första dos. Vaccinet mot covid-19 behöver ges i två doser med 4-5 veckors mellanrum för att ge ett fullgott skydd.

Spekulationer i media

I nationell media har det den senaste tiden spekulerats kring vilka som erbjudits vaccin och att personal ska ha prioriterats framför brukare och att höga chefer ska ha fått vaccin före omsorgspersonal.

Hos oss sker vaccineringen av brukare och personal i två helt olika parallella processer. I Mölndals stad är det upphandlade bolaget Previa som står för personalvaccinering medan brukare vaccineras av kommunens sjuksköterskor så inget vaccin har gått till personal istället för brukare. Det har funnits tillräckligt med tider att boka för all personal som arbetar i vård och omsorgen men även annan personal som vid tillfällen behöver arbeta inom våra vård och omsorgsverksamheter, såsom vaktmästare, städpersonal, enhetschefer med flera, säger Eva Klang Vänerklint, förvaltningschef på vård och omsorgsförvaltningen.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad