Sök årets kultur- och idrottsstipendier

Nu är det dags att söka Mölndals stads kultur- och idrottsstipendier! Det finns fyra olika stipendier och sista ansökningsdatum för samtliga är 31 mars.

För kulturföreningar eller enskilda konstnärer och kulturutövare finns två olika stipendier att söka: kulturstipendium och arbetsstipendium konst och kultur. Mölndals idrottsföreningar kan nominera medlemmar till ett ledarstipendium och ett idrottstipendium.

Stipendiesumman för kulturstipendium, ledarstipendium och idrottstipendium är 10 000 kronor vardera. Arbetsstipendium konst och kultur är på upp till 50 000 kronor.

Stipendierna delas ut varje år, om relevanta ansökningar har kommit in. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om vilka som får årets stipendier vid ett sammanträde senare i vår. Stipendier delas inte ut till någon som har fått samma stipendium under de senaste fem åren.

Kulturstipendier

Arbetsstipendium konst och kultur

Med arbetsstipendiet vill vi uppmuntra till ett kreativt och levande konst- och kulturliv i Mölndal. Stipendiet delas ut till en enskild person. Stipendiet kan sökas av dig som är professionell kulturarbetare eller konstnär som är folkbokförd i Mölndals stad eller som kommer att vistas i Mölndal för att genomföra något arbete eller projekt.

Kulturstipendium

Med kulturstipendiet vill vi uppmärksamma ambitiösa kulturutövare i Mölndal och goda kulturinitiativ som sker i kommunen. Det delas ut varje år till en enskild person, ett nätverk eller en förening som har engagerat sig i och främjat kommunens kulturliv. Du kan nominera dig själv eller någon annan.

Idrottsstipendier

Ledarstipendium

Stipendiet syftar till att uppmuntra ledare som utfört betydande samt föredömliga insatser för barn och ungdomar samt att stimulera till fortsatt arbete inom föreningslivet. Stipendiet riktar sig till ledare från 20 år och uppåt som är aktiva i en förening i Mölndal. Föreningar kan nominera en stipendiat per förening.

Idrottsstipendium

Stipendiet syftar till att stimulera och uppmärksamma ambitiösa och framgångsrika idrottsutövare som visar gott kamratskap samt är goda förebilder. Idrottsstipendiet riktar sig till aktiva flickor eller kvinnor och pojkar eller män från 15 år som är medlemmar i föreningar i Mölndal. Föreningarna kan endast nominera en flicka eller kvinna och en pojke eller man per stipendieår. Unga sökande i åldern 15 till 25 år prioriteras.

Relaterad information

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad