Vaccinering klar på äldreboenden, men vi fortsätter följa regionens rekommendationer

Nu är vaccineringen mot covid-19 klar på våra äldreboenden! Även om vaccineringen är klar så måste personal och besökare fortsätta följa samma rekommendationer som tidigare i våra verksamheter: stanna hemma vid minsta symtom, ta snabbtest, håll avstånd, tvätta händerna och använda skyddsutrustning.

Vaccineringen har fungerat bra

Nu är vaccineringen av andra dosen vaccin klar på våra äldreboenden.

Vaccineringen på våra äldreboenden har fungerat väldigt bra. Ett antal brukare kan inte vaccineras på grund av skörhet eller annan sjukdom och vaccinationen är frivillig. Men de allra flesta som bor på våra äldreboenden är färdigvaccinerade nu, och det känns väldigt bra, säger Karin Blomqvist, medicinsk ansvarig sjuksköterska.

Vi följer samma rekommendationer som tidigare

Även om nästan alla brukare på våra äldreboenden nu är färdigvaccinerade så måste personal och besökare fortsätta följa samma rekommendationer som tidigare i våra verksamheter:

  • Stanna hemma vid minsta symtom
  • Ta snabbtest före arbetspass eller besök
  • Håll avstånd
  • Tvätta händerna noga och ofta
  • Använd skyddsutrustning

Covid-19 är en samhällsfarlig och anmälningspliktig sjukdom. Vi är fortfarande mitt i en pågående pandemi och Folkhälsomyndigheten ser en ökad risk för en tredje våg. Vi måste därför fortsätta följa och respektera de rekommendationer som finns, oavsett om vi har fått ett negativt resultat på snabbtestet eller om våra närstående är färdigvaccinerade, förklarar Karin Blomqvist.

Säkra besök till våra äldreboenden under pandemin

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad