Fässbergshemmet byter namn till Fässbergs äldreboende

Fässbergshemmet är ett av Mölndals stads största äldreboenden. Nu byter Fässbergshemmet namn till Fässbergs äldreboende.

Byter namn för att skapa enhetlighet

Av totalt åtta äldreboenden i Mölndals stad är det sju som har ordet ”äldreboende” i sitt namn. Men boendet i Fässberg har hetat ”hemmet”. Fram tills nu.

Vård- och omsorgsförvaltningen har beslutat att Fässbergshemmet byter namn till Fässbergs äldreboende. Det nya namnet gäller från och med nu.

Vi byter namnet för att skapa en enhetlig namnstruktur inom området, men också för att det inte ska råda någon tvekan om att vi erbjuder likvärdig vård och omsorg på alla våra äldreboenden, berättar Mariette Petric, verksamhetschef äldreboende.

Historisk aspekt bidrar till beslutet

Det finns också en historisk aspekt till namnbytet. År 1920 infördes termen ålderdomshem som skulle ersätta fattighus och fattiggårdar.

Det finns fortfarande många som associerar ordet ’hemmet’ med en form av institution utan möjlighet att påverka. På ett äldreboende får du individuellt anpassad omsorg och är delaktig i utformningen av det stöd du behöver. Du hyr en lägenhet som hos vilket bostadsföretag som helst. Den största skillnaden är att du har tillgång till vård och omsorg dygnet runt på ett äldreboende, säger Mariette Petric.

Skyltar och hållplatser påverkas

I samband med att äldreboendet byter namn kommer nya skyltar att sättas upp i anslutning till boendet. Hållplatsen som idag heter Fässbergshemmet förväntas byta namn till Fässbergs äldreboende innan sommaren.

Lackarebäcks äldreboende bytte namn för flera år sedan, men hållplatsens namn förblev oförändrat. Hållplatsen som idag heter Lackarebäckshemmet förväntas byta namn till Lackarebäcks äldreboende innan sommaren.

Äldreboende

När dina behov av vård och omsorg är så stora att du inte längre kan bo kvar hemma kan du ansöka om att få flytta till ett äldreboende. På ett äldreboende har du en egen lägenhet och tillgång till personal dygnet runt.

Alla äldreboenden i Mölndals stad består av ett antal mindre lägenheter i anslutning till en gemensam korridor. Lägenheterna är utrustade med specialanpassad säng och madrass för att ge bästa möjliga vård och omsorg. Övriga möbler tar du med dig när du flyttar in. På äldreboendet har du tillgång till gemensamma utrymmen som matsal, vardagsrum och uteplatser för måltider, social samvaro och andra aktiviteter.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad