Senaste nytt från kommunstyrelsen

Onsdagen den 24 februari hade kommunstyrelsen sammanträde. Det togs beslut om en ny förskola i Hålsten och det preliminära bokslutet presenterades.

Presentation av preliminärt bokslut

Stadens ekonomichef presenterade ett preliminärt bokslut för 2020. Staden visar, likt många andra kommuner, ett överskott jämfört till budgeterat resultat. Överskottet beror främst på de statliga tillskott som kommit under pandemin samt att nämnderna går starkt plus jämfört med budget.

Ny förskola planeras i Hålsten

Kommunstyrelsen beslutade att bygga en ny förskola i Hålsten, Hålstens förskola. På kommunfullmäktiges sammanträde den 24 mars väntas beslut tas om det utökade anslag som krävs för att bygga förskolan. I och med beslutet i kommunstyrelsen kommer staden att gå vidare med ansökan om marklov.

Alla punkter från sammanträdet

Du kan ta del av samtliga ärenden samt kallelsen till sammanträdet.

Kontakt

Kommunstyrelsen
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad